Outsourcing IFRS/US GAAP

Outsourcing své IFRS/US GAAP agendy vyhledávají především menší společnosti, pro které sestavení vlastního týmu na tuto agendu představuje příliš náročnou investici.

Tuto službu také běžně využívají dceřinné společnosti mezinárodních firem, které touto cestou sestavují interní zprávy (reporting packages) pro své zahraniční matky.

Služba outsourcing IFRS/US GAAP je vhodná pro firmy:

  1. které nemají vlastní kapacitu dostatečnou k sestavení zprávy podle IFRS či US GAAP.
  2. jejichž finanční zprávu bude ověřovat externí nebo interní auditor (případně oddělení controllingu), který odmítá akceptovat převodový můstek mezi zprávou podle IFRS / US GAAP a výkazy / účtovými rozvrhy sestavenými podle legislativních požadavků České (případně Slovenské) republiky.
  3. jejichž vedení je obeznámeno s tím, že sestavení zprávy podle IFRS/US GAAP nespočívá jen v postavení můstku mezi touto úpravou a českými předpisy. 

Tuto službu, a zároveň outsourcing národní účetní agendy zajišťujeme ve spolupráci s naším exkluzivním partnerem, firmou Accace.

Cena - Outsourcing IFRS/US GAAP

Protože náročnost projektu se odvíjí od charakteru transakcí, které se musí zachytit, kalkulace konečné ceny se těžko odvozuje jen od počtu účetních operací.

Typický kandidát pro outsourcing, dcera zahraniční firmy, která se na českém území zabývá prodejem zboží, či poskytováním služeb, však může počítat s tím, že celkové náklady budou přibližně poloviční, ve srovnání s náklady, který by vznikly, pokud by se tato agenda zajišťovala vlastními zaměstnanci.

Tuto službu také mohou využívat společnosti zabývající se výrobou, projektovou činností, výzkumem, vývojem, pořizováním majetku ve vlastní režii, leasingem, fůzemi, akvizicemi, obchodem s finančními nástroji, či vlastními pohledávkami či jinými složitějšími operacemi.  

Podobně, společnosti přímo zúčastňující se obchodování na regulovaném trhu (ve smyslu EC 1601/2002) a/nebo významné dcery amerických firem (podléhající registraci u americké Komise pro cenné papíry) čeká mnohem náročnější rozhodování než ty, jejichž  akcie (dluhopisy) se na trhu neobchodují, a/nebo které nejsou z pohledu matky významné. Tyto firmy musí, po té co od nás obdrží cenový odhad, zvážit, zda se jim tato cesta vyplatí.

Navazující služby

Protože první zpráva podle IFRS či US GAAP (vyžadující zpracování už zaúčtovaných, historických případů) bývá náročnější, klienti služby outsourcing obvykle mohou počítat s tím, že jakmile se zavede stabilní postup, tato služba se stává méně náročnou, jak z technické tak i z finanční stránky.

Firmám, které nemají  vztah s vlastní auditorskou společností, může pomoci vybrat takovou, která bude odpovídat jak požadavkům na preciznost, tak finančním možnostem klienta.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.