Uplatnění US dokladů v českém účetnictví

Dobrý den,našel jsem dnes Vaše stránky, které mi vnesly světlo do podstaty rozdílného přístupu k účetnictví u nás a v USA. Nejsem účetní, ale jako spolumajitel start-up firmy se tím zabývat musím. Dlouhodobě řešíme problém a rád bych Vás požádal o radu.Máme velké množství výdajů za služby a produkty, které nakupujeme přes internet od zahraničních, typicky amerických, firem: licence na software, letenky, ubytování, hosting, různé internetové služby (pronájem webových aplikací) a podobně. Téměř žádný z těchto dodavatelů není schopen, natož ochoten, vystavit za své služby fakturu, která by splňovala náležitosti požadované českými resp. EU předpisy:V nejlepším případě je doklad PDF soubor, který má vše až na naše VAT ID.V horším případě je to webová stránka se specifikací odběratele (bez VAT ID pochopitelně) a služby/produktu, ale místo názvu sídla dodavatele je tam jeho úžasné kýčovité barevné logo.V nejhorším případě přijde receipt emailem, ve kterém je něco jako: Potvrzujeme, že sis koupil od nás XY za 1000 dolarů. Tenhle email je účtenka. Ahoj.Samostatným případech jsou varianty výše uvedených, kdy nelze vůbec při nákupu uvést jméno firmy. Například účtenka od Expedia.com za letenky a hotely prostě a jednoduše zní na moje jméno.Poznamenávám, že platby typicky probíhají služební platební kartou, takže označení dodavatele a částka v zahraniční měně se zpravidla objeví na výpisu karetních transakcí od banky.Naše účetní má obrovský problém se zaúčtováním takových dokladů. Přesněji řečeno je zaúčtovat odmítá, nejvýše jako daňově neuznatelné výdaje. My máme v takových službách několik desítek (možná už stovek) tisíc korun na nákladech a pochopitelně je jako náklady použít chceme, protože zhlediska povahy daných služeb / produktů to zcela bez pochyby výdaje na udržení a dosažení příjmů jsou. Dokázal byste mi prosím poradit, co se s tím dá v českém / EU prostředí dělat?Předem velmi děkuji za odpověď.

Přidat komentář