Skoleni IFRS

Dobrý den,v minulém týdnu jsme se společně s kolegy zúčastnili školení na IFRS v Brně.Děkuji za toto školení, které se v rychlosti zaměřilo na problematiku IFRS a to nejen z účetního pohledu. Náročný systém výkladu s řadou příkladů. komunikací s posluchači a nutností posluchačů obhajovat svoje názory byl velmi zajímavý. Vnímám to jako obrovskou devizu, jak případně organizovat daňové u účetní prezentace pro naše klienty.Rovněž tak odborný pohled na IFRS byl zcela odlišný od přednášek na toto téma u jiných specialistů na IFRS. Ne dle standardů, ale dle položek rozvahy a výsledovky. Významně to usnadňuje práci při ověřování účetních závěrek sestavovaných (alespoň to klienti tvrdí) dle IFRS. Nejdřív Mládek, pak zelená publikace od Krupové a články v materiále KAČR a nakonec IFRS Standard. A úplně pak na závěr stanovisko k položce účetní závěrky.Přiznám se, že mi příklady ze vztahu účetní vs. auditor (z pohledu účetního) ozřejmily postup dvou (bohudík jich více není) finančních ředitelů. Já hlupák, si myslel že jako auditor odhaluji chyby a nepřesnosti v prezentaci účetní závěrky, a přitom to byli právě oni "účetní", kteří mě vedli k tomuto odhalování a prosazování toho, co odpovídá účetní legislativě a o čem si docela oprávněně mysleli, že vedení bude s tímto nesouhlasit. Hned dnes jsem si to s nimi osvětlil, a přiznám se, že to do našeho budouho profesního kontaktu vneslo hned nové světlo.Ještě jednou díky za uvedené školení, a pokud budete znovu v Brně, určitě přijdu.Zdeněk

Přidat komentář