Jak jsme na tom u nás

»JAK JSME NA TOM U NÁS? Podívejme se pro zajímavost na vývoj na domácím poli. Už od roku 2005 jsme se přiblížili světu alespoň v případě společností, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. Těm bylo stanoveno použití IFRS pro konsolidované i samostatné účetní závěrky. Dobrá zpráva? Ne zcela, protože těmto společnostem i přes velmi náročný a nákladný proces implementace IFRS neodpadla povinnost vést v určité podobě účetnictví i v souladu s českými účetními předpisy, a to pouze pro účely stanovení základu pro daň z příjmů. Toto řešení jistě vyhovuje Ministerstvu financí včetně správců daně, kteří se tak zatím izolují od harmonizačních trendů. Tento stav je dlouhodobě neúnosný a jistě se změní v dohledné době, třeba v souvislosti s evropským projektem tzv. společného konsolidovaného daňového základu (Common Consolidated Corporate Tax Base). Tady neúnosnost stávající situace pro naše společnosti používající IFRS nekončí, protože v případě, kdy přestanou být emitentem registrovaných cenných papírů, musí projít zpětným procesem a přejít z vykazování dle IFRS na vykazování dle českých účetním předpisů. IASB pro přechod z národních standardů přijal relativně ucelený standard IFRS 1, v českém účetnictví pro opačný postup dosud náležitý standard, respektive přechodné ustanovení, chybí.«Autor/ři: Petr Kříž, Jiří ZouharCitace pochází z článku, který se objevil v ekonomu a dá se shlédnout zde: http://ekonom.ihned.cz/c4-10152720-21960390-400000_d-kdo-s-koho-ifrs-ver...

Přidat komentář