Your browser does not support JavaScript!

Firemní školení IFRS a US GAAP

Výuka probíhá metodikou interaktivní přednášky.

Během interaktivní přednášky nejprve probíhá výklad, který probere všechny významné oblasti na které se vztahují standardy IFRS / US GAAP. Tímto způsobem účastníci získají přehled všech významných oblastí včetně těch, které se nemusí přímo vztahovat k jejich dennodenní práci.

Oblasti, které jsou součástí dennodenní práce účastníků, se poté probírají podrobněji. Selekce těchto oblastí je provedena nejprve na základě konzultace se zadavatelem, aby bylo jisté, že budou probrány všechny oblasti pro něj důležité. Poté se také vyberou oblasti, které samotní účastníci školení označí za pro ně důležité (za předpokladu, že na takovou diskusi bude během přednášky dostatek času). Nakonec se během přednášky proberou také ty oblasti, které sám přednášející identifikuje jako důležité. Tento výběr se provádí na základě odpovědí účastníků na kontrolní otázky, které mají za cíl identifikovat oblasti, kde účastníci potřebují získat další znalosti. Tímto způsobem se také ukáží oblasti, kde jsou znalosti účastníků dostatečné, aby se následně neztrácel čas tím, že se probírají zbytečná témata.

Samotná interaktivní přednáška spočívá v tom, že školitel nejen klade časté kontrolní otázky, ale zároveň nabízí účastníkům prostor pro diskuzi, během které je možné probrat klíčová témata ve skupině, a tak si rozšířit znalosti o zkušenosti svých kolegů.

Součástí přednášky jsou také příklady (dohromady přes 500), které ukazují, jak se požadavky IFRS/US GAAP mohou převést do samotné účetní praxe.

Během diskuze o těchto příkladech se také zohledňuje firemní politika zadavatele, aby mohly příklady, se kterými jsou účastníci seznámeni, odpovídat tomu, co se od účastníků bude při jejich práci vyžadovat.

Po skončení přednášky se hodnotí její efektivita pomocí dotazníku. Pokud účastníci potřebují formálně ověřit získané znalosti, mohou složit závěrečný test. Test je stejný jako test používaný pro získání mezinárodní certifikace IES (www.ies-info.com), která udělila školení vedenému panem Robertem Mládkem hodnocení E/CZ/A/III/aa.

Ceník

  • 1 den (09:00 - 17.00) .. 40 000 Kč / €1 500 (bez DPH)

  • 2 až 4 dny .. 30 000 Kč / €1 100 (bez DPH) x 1 den

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.