Firemní školení IFRS a US GAAP

Firemní školení je především určeno dceřiným pobočkám nadnárodních společností, které musí podávat zprávy plně odpovídající požadavkům IFRS a / nebo US GAAP (potažmo zákonu Sarbanes-Oxley). 

Firemní školení je také vhodné pro veřejně obchodované české a slovenské firmy, které si přejí sestavit správu plně odpovídající požadavkům IFRS.

Nakonec firemní školení je vhodné pro neobchodované firmy, které si přejí sestavit správu podle IFRS for SME aby mohly snadněji získat kapitál na růst a rozvoj.

Metodika výuky    Ceník


Výuka probíhá metodikou interaktivní přednášky.

Během interaktivní přednášky nejprve proběhne výklad, který probírá všechny významné oblasti, na které se vztahují standardy IFRS/US GAAP.  Tímto způsobem účastníci získají přehled všech významných oblastí, včetně těch, které se nemusí přímo vztahovat na jejich dennodenní práci.

Oblasti, které jsou součástí dennodenní práce účastníků, se poté probírají podrobněji.  Selekce těchto oblastí je provedena nejprve na základě konzultace se zadavatelem, aby bylo jisté, že budou probrány  všechny oblasti pro něj důležité.  Po té se také vyberou ty oblasti, které samotní účastníci školení označí jako důležité pro ně (za předpokladu, že na takovou diskusi bude během přednášky dostatek času).  Nakonec se během přednášky proberou také ty oblasti, které sám přednášející identifikuje jako důležité.  Tento výběr se provádí na základě odpovědí účastníků na kontrolní otázky, které mají za cíl identifikovat oblasti, kde účastníci potřebují získat další znalosti.  Tímto způsobem se také identifikují oblasti, kde jsou znalosti účastníků dostatečné, aby se následně neztrácel čas tím, že se probírají zbytečná témata.

Samotná přednáška je interaktivní s tím, že školitel nejen klade časté kontrolní otázky, ale zároveň nabízí účastníkům prostor pro diskusi, během které je možné probrat klíčová témata ve skupině, tak aby si účastníci mohli rozšířit vlastní znalosti o zkušenosti svých kolegů.

Součástí přednášky jsou také příklady (dohromady přes 500), které ukazují, jak se požadavky IFRS/US GAAP mohou převést do samotné účetní praxe.     

Během diskuse o těchto příkladech se také zohledňuje firemní politika zadavatele, aby příklady, se kterými jsou účastníci seznámení, odpovídaly tomu, co se od nich při jejich práci bude vyžadovat. 

Po skončení přednášky se hodnotí její efektivita, nejprve dotazníkem, který obdrží všichni účastníci. Pokud je nutné také formálně ověřit získané znalosti, účastníci mohou složit závěrečný test.  Tento test je stejný jako test, který se používá pro získání mezinárodní certifikace IES (www.ies-info.com), která udělila školení vedenému panem Robertem Mládkem hodnocení E/CZ/A/III/aa.


  • 1 den (09:00 - 17.00) .. 40 000 Kč / €1 500 (bez DPH)

  • 2 až 4 dny .. 30 000 Kč / €1 100 (bez DPH) x 1 den

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.