US GAAP <==

VÝKLAD, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, DISKUZE

URČENO:


Pro účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikující americké obecně uznávané účetní zásady na území České republiky. Školení také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

CÍL:


Školení by mělo usnadnit zaměstnancům mezinárodních firem práci s nejrozsáhlejším, nejsložitějším a (občas) nejneproniknutelnějším účetním systémem světa. Vedle samotných požadavků US GAAP, školení také reaguje na informační šum, který občas vzniká tam, kde lidé z různých kultur pracují na dosažení cílů, které by sice měly být společné, ale které nemusí být vždy jasně komunikované.

POPIS:


Přestože nedávná kodifikace (asc.fasb.org) zracionalizovala strukturu US GAAP, jeho text stále zaplňuje přes 50.000 stránek textu. Proto, místo aby šlo pravidlo po pravidlu, školení se nejprve věnuje konceptům, a teprve pak (pomocí příkladů čerpaných z praxe) ukazuje, jak se tyto koncepty vztahují na individuální transakce či události. Samozřejmě, jsou situace, kde znalost některého z mnoha tisíc jednotlivých pravidel není zbytná. V těchto situacích se však vždy hledá řešení, které nejen minimalizuje současné komplikace, ale především zabrání tomu, aby vznikly budoucí.

Přestože se za posledních pět let IFRS staly celosvětově uznávaným systémem, US GAAP je stále primárním systémem pro více než polovinu všech velkých firem s mezinárodní působností.  Zároveň, nedávná ekonomická krize a změna politického klimatu na území USA znamená, že avízovaný termín pro přechod na IFRS (2014) se posouvá (na momentálně nedohlednou dobu).  Proto školení US GAAP je nejen stále aktuální, ale nadále zůstává jediným školením, které se v podobném rozsahu plně věnuje této problematice na území České republiky.


Přednáší: Robert Mládek

Délka školení: 3 dnů od 09:00 do 17.00 (terminy)

Místo konání: Agentura 1.Vox, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 190 stran.

Výklad je veden česky a podkladové materiály jsou psané v českém, ale také anglickém jazyce.

Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Kontakt


PROGRAM:

Den 1

 • Úvod do problematiky
 • Rozpoznání a prvky účetnictví
 • Oceňování a reálná hodnota
 • Zásady a výjimky
 • Peníze a krátkodobé investice
 • Půjčky a pohledávky
 • Časové rozlišení
Den 2

 • Zásoby (ocenění, náklady na prodané zboží, základní postupy)
 • Uznávání výnosů (základy)
 • Hmotný majetek (třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy).

Den 3

 • Impairment (znehodnocení)
 • Nehmotný majetek (základy)
 • Leasing
 • Závazky
 • Vlastní kapitál
 • Výsledovka
 • Další témata (jejichž výběr se odvíjí od přání účastníků).

POZNÁMKA: Školení je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskusi o situacích, kterým musí sami, ve svém profesním životě, čelit.<==


<==Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com