US GAAP v příkladech <==

CVIČENÍ, PŘÍKLADY A MODEROVANÁ DISKUSE

URČENO: Pro účetní, kontrolory, finanční ředitele, auditory a poradce, kteří si své znalosti IFRS přejí ověřit řešením příkladů a případů nejen z učebnic, ale také ze skutečné praxe.

CÍL: Podle US GAAP se každá jednotlivá transakce ci událost musí zachytit tak, jak vyžadují standardy US GAAP. Problém je v tom, že na rozdíl od CÚS žádné konkrétní úcetní postupy standardy US GAAP neupravují. Cílem workshopu je proto prezentovat obchodní prípady, dát úcastníkum prostor k vytvorení vlastního postupu a pak (pomocí moderované diskuze) overit, nejen zda je konzistentní s požadavky US GAAP, ale také zda se jedná o optimální rešení pro danou situaci.

PROGRAM: Workshop US GAAP V PRÍKLADECH, na rozdíl od klasické prednášky, umožní úcastníkum cerpat nejen ze znalostí lektora, ale predevším kolegu z jiných firem ci prumyslových odvetví. Prestože nemá pevný harmonogram, mel by se dotknout všech významných oblastí: Penez, pohledávek, zásob, dohadu, výnosu a nákladu (a jejich uznání), dlouhodobého majetku, závazku a kapitálu.


Moderuje: Robert Mládek

Délka školení: 2 dnů od 09:00 do 17.00 (terminy)

Místo konání: Agentura 1.Vox, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 90 stran.

Kontakt


POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazycné: Anglické a ceské. Tento workshop se objevuje exkluzivne v nabídce spolecnosti 1. VOX a.s.

Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com