Světové účetnictví: <==

US GAAP & IFRS PRO NÁROČNÉ: CERTIFIKÁT

URČENO:


Pro účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikující US GAAP a/nebo IFRS na území České republiky. Školení také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

CÍL:


Od roku 1997 Světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které, vedle standardů IFRS či US GAAP, také zajímá, jak pravidla aplikovat v prostředí nadnárodních společností.

POPIS:


Pokud se IFRS nebo US GAAP berou samostatně, každý má svá silná a slabá místa. US GAAP (nejen díky svému 50.000 stránkovému rozsahu a stylu psaní, který předpokládá lingvistickou obratnost rodilého mluvčí americké angličtiny) občas bývá tak specifický, že celkový smysl jeho požadavků se stává neuchopitelný. IFRS (nejen proto, že musí být dostatečně stručný, aby se dal přeložit do jakéhokoliv jazyku) často volí opačnou cestu, a jeho text působí vágním a abstraktním dojmem (a to obzvláště pokud jeho překlad není zdařilý).

Dohromady IFRS a US GAAP však tvoří jakýsi symbiotický pár. V těch místech, kde se US GAAP ztrácí v podrobnostech, IFRS maluje široký obraz. V místech, kde IFRS je tak obecný, že není jasné, jaké požadavky má, US GAAP neponechává žádný prostor pro pochybnosti o správném řešení. Pak jsou situace, kde jeden navrhuje řešení, které je ve srovnání s tím druhým tak náročné, že se vyplatí znát alternativu. A nakonec, pokud si zaměstnanec například americké firmy přeje zkusit štěstí u firmy aplikující IFRS (nebo naopak), je užitečné vědět, které znalosti jsou přenosné, a které ne.

Ačkoliv školení se především věnuje správné aplikaci US GAAP a IFRS, nelze zabránit porovnání těchto systémů s národní úpravou. Školení se však v žádném případě nesnaží poskytnout návod ke korekci účetní agendy zpracované podle CZ/SK předpisů tak, aby plně vyhovovala požadavkům IFRS[*] / US GAAP.

V průběhu čtyřech dní školení účastníky provede všemi významnými oblastmi, se kterými se může setkat účetní, kontrolor či finanční ředitel v běžném průmyslovém podniku.  Tento široký rozsah také znamená, že jako jediné školení vedené Robertem Mládkem, jen Světové účetnictví zároveň nabízí možnost získání certifikátu IES[*].


Přednáší: Robert Mládek

Délka školení: 3 dnů od 09:00 do 17.00 (terminy)

Místo konání: Agentura 1.Vox, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 190 stran.

Výklad je veden česky a podkladové materiály jsou psané v českém, ale také anglickém jazyce.

Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Kontakt


Program:


Den 1
 • Úvod do problematiky
 • IFRS a US GAAP versus národní standardy
 • Koncepční rámec, prvky účetnictví, účetní zásady
 • Zdroje IFRS a US GAAP
 • Peníze a krátkodobé investice
 • Půjčky a pohledávky

Den 2
 • Zásoby, výroba a náklady na prodané zboží
 • Uznávání výnosů
 • Časové rozlišení
 • Hmotný majetek: třídy, skupiny a ocenění
Den 3
 • Hmotný majetek: odpisy a odepisování ocenění, odpisy a odepisování
 • Impairment (znehodnocení)
 • Nehmotný majetek: ocenění
 • Akvizice a goodwill
Den 4
 • Leasing
 • Závazky
 • Vlastní kapitál
 • Výsledovka
 • Uznávání výnosů: služby
 • Finanční nástroje a deriváty (základy), segmenty a cizí měny
 • Zkouška
POZNÁMKA: Školení je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskusi o situacích, kterým musí sami, ve svém profesním životě, čelit.<==


<==Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com