IFRS <==

POSTUPY A ÚČETNÍ POLITIKA, ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ, DISKUZE

Určeno:


Pro účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikující Mezinárodní standardy finančního výkaznictví na území České republiky. Školení také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

Popis: Na rozdíl od české úpravy, IFRS se nedá považovat za „účetní systém“ (upravující postupy), nýbrž za systém „finančního výkaznictví“ (upravující výstupy). Bohužel, vedle mnoha pozitiv, tento rozdíl také znamená, že přes svůj impozantní rozsah, samotný text občas působí vágním, abstraktním nebo dokonce neproniknutelným dojmem.

Situace je dále komplikovaná tím, že IFRS je „systém založený na zásadách“, což si někteří lidé, i ti, kteří se prezentují jako experti, vykládají všelijak. Například: „jsem-li schopen, alespoň přibližně, někde získat úrokovou sazbu, která je věrohodnější než nula, je dobré ji použít“. Samozřejmě, že IFRS nepředepisuje například „sazbu podle ČNB“. To však neznamená, že „získat někde nějakou sazbu“ je obhajitelný postup. Obhajitelný postup je naopak najít tu jednu správnou sazbu, a její správnost podložit objektivním důkazem. Cokoliv jiného, a výhrada nebude daleko.

Cíl: Místo aby šlo „standard po standardu“, školení IFRS podává tak, jak doporučují sami jeho tvůrci. Nejprve se věnuje konceptům a zásadám a teprve pak ukazuje (pomocí příkladů čerpaných především z praxe), jak se tyto koncepty a zásady vztahují na jednotlivé transakce, události či okolnosti. Samozřejmě, jsou situace, kde volba správného postupu bez znalosti písmena standardu není možná. Ale i v těchto situacích se vždy hledá řešení, které nejen minimalizuje současné komplikace, ale především zabrání tomu, aby vznikaly budoucí.

Praktické aspekty: Ačkoliv školení se především věnuje správné aplikaci IFRS, nelze zabránit porovnání těchto systémů s národní úpravou. Školení se však v žádném případě nesnaží poskytnout návod ke korekci účetní agendy zpracované podle CZ/SK předpisů tak, aby vyhovovala požadavkům IFRS*.

Angličtina v účetnictví: Originální zdroj IFRS je psán v anglickém jazyce, výklad je veden v českém jazyce a všechny odborné termíny a výrazy jsou během přednášky překládány a vysvětleny. Podkladové materiály jsou psané v českém a anglickém jazyce.


Přednáší: Robert Mládek

Délka školení: 3 dnů od 09:00 do 17.00 (terminy)

Místo konání: Agentura 1.Vox, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 190 stran.

Výklad je veden česky a podkladové materiály jsou psané v českém, ale také anglickém jazyce.

Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Kontakt


PROGRAM:


Program (protože školení je interaktivní, následující program je pouze orientační):

Den 1

 • Základy mezinárodního účetnictví
 • IFRS ve srovnání s národní úpravou
 • Základy tvorby postupů a politiky
 • Peníze a krátkodobé investice
 • Půjčky a pohledávky
 • Časové rozlišení
Den 2

 • Zásoby (ocenění, náklady na prodané zboží, základní postupy)
 • Uznávání výnosů (základy)
 • Hmotný majetek (třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy).
Den 3

 • Impairment (znehodnocení)
 • Nehmotný majetek (základy)
 • Leasing
 • Závazky
 • Vlastní kapitál
 • Výsledovka
 • Další témata (jejichž výběr se odvíjí od přání účastníků).
POZNÁMKA: Školení je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskusi o situacích, kterým musí sami, ve svém profesním životě, čelit.<==


<==Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com