IFRS PRO ZAČÍNAJÍCÍ

ZÁSADY A POSTUPY ÚČTOVÁNÍ, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY


Účetním a všem, kteří s IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) teprve začínají.

POPIS:


Na rozdíl od české úpravy, IFRS nejenže nepředepisuje žádnou účtovou osnovu, postupy účtování, ani formu závěrky, dokonce ani neupravuje náležitosti účetních dokladů. Proto školení nepřistupuje k problematice mechanicky a nejede „standard po standardu“. Místo toho volí přístup, který doporučují samotní tvůrci IFRS.

První půlka se proto věnuje základní logice IFRS (jeho konceptům a zásadám), zatímco druhé ukazuje (pomocí příkladů braných z praxe), jak se tato logika vztahuje na nejběžnější účetní případy*.


Přednáší: Robert Mládek

Délka školení: 1 den od 09:00 do 16.00 (terminy)

Místo konání: Agentura 1.Vox, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 60 stran.

Výklad je veden česky a podkladové materiály jsou psané v českém, ale také anglickém jazyce.

Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Kontakt


PROGRAM:

  • Úvod do problematiky
  • Zásady IFRS
  • Účetní politika a postupy, klasifikace a ocenění
  • Krátkodobý majetek
  • Dlouhodobý majetek
  • Závazky
  • Kapitál
  • Výsledovka
Protože školení je interaktivní, program je pouze orientační.<==


<==Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com