IFRS v příkladech <==

CVIČENÍ, PŘÍKLADY A MODEROVANÁ DISKUSE

URČENO: Pro účetní, kontrolory, finanční ředitele, auditory a poradce, kteří si své znalosti IFRS přejí ověřit řešením příkladů a případů nejen z učebnic, ale také ze skutečné praxe.

CÍL: Podle IAS 8.7 se každá jednotlivá transakce, událost či okolnost se musí zachytit tak, jak vyžadují standardy a interpretace IFRS. Problém je v tom, že na rozdíl od ČÚS, standardy a interpretace IFRS žádné konkrétní účetní postupy neupravují. Cílem IFRS – CVIČENÍ je proto prezentovat obchodní případy, dát účastníkům prostor vlastní postup vytvořit, a pak (pomocí moderované diskuse) ověřit, nejen zda je konzistentní s požadavky IFRS, ale také zda se jedná o optimální řešení pro danou situaci.

POPIS: Na rozdíl od klasické přednášky, IFRS – CVIČENÍ umožní účastníkům čerpat nejen ze znalostí lektora, ale především svých kolegů z jiných firem či průmyslových odvětví. Přestože nemá pevný harmonogram, IFRS – CVIČENÍ by se mělo dotknout všech významných oblastí: peněz, pohledávek, zásob, dohadů, výnosů a nákladů (a jejich uznání), dlouhodobého majetku, závazků a kapitálu.


Moderuje: Robert Mládek

Délka školení: 3 dnů od 09:00 do 17.00 (terminy)

Místo konání: Agentura 1.Vox, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 90 stran.

Kontakt


POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Předpokladem aktivní účasti je notebook, který si, prosím, přineste s sebou.
<==


<==Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com