Příklady / Examples

Pořízení a vyřazení / Acquisition and disposal

1.1.R1 XYZ pořídila stroj za 12,000, přiřadila mu evidenční číslo 123, odhadla jeho životnost na 5 let, zbytkovou hodnotu na 2,000 a stanovila lineární odpisy. 31.12.R5 majetek prodala za 2.500.

On 1/1/Y1, XYZ purchased a machine for 12,000. It assigned it item number 123, estimated its useful life to be 5 years, salvage value of 2,000 and selected straight-line depreciation. On 12/31/Y5, it sold the machine for 2,500.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Manufacturing machine[1] / Výrobní stroj[2]

1.3.3.1_123

12,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

12,000


12/31/Y1 - 5 / 31.12.R1 - 5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

2,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (123)

2,000


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (123)

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2.500

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_123

12,000

Disposal gain / Zisk na vyřazeném majetku[3]

6.3.4

500

Stejná situace s obměnou, že jednotka majetek prodala za 1.000.

Same facts, except the entity sold the asset for 1,000.

12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000

Disposal loss / Ztráta na vyřazeném majetku

6.4.8

1,000

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_

12,000

Stejná situace, ovšem s tím, že jednotka zaplatila také 2.280 DPH, 500 agentovi, 150 přepravci, 50 pojišťovně, 75 celnímu úřadu a konečně také 2.000 projektantovi, který majetek nainstaloval a zavedl do provozu.

Same facts, except the entity paid 2,280 VAT, 500 agent’s fees, 150 shipping, 50 insurance, 75 customs fees and 2,000 to a contractor who installed and broke-in the asset.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_

14,775

VAT / DPH[4]

2.1.2.2.4.1

2,280

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

14,280

Trade payable / Závazek z obchodního styku

1.1.1.2

500

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

150

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

75

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

2,000

Stejná situace s obměnou, že si XYZ pořídila majetek, na který nelze uplatnit odpočet DPH a místo projektantovi zaplatila 2.000 vzdělávací agentuře, která zaměstnance naučila, jak stroj obsluhovat.

Same facts, except it acquired an asset for which VAT was not deductible and the 2,000 was not paid to install the asset, but rather to train company employees in its proper use.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_

15,055

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

14,280

Trade payable / Závazek z obchodního styku

1.1.1.2

500

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

150

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

75

Training / Školení

5.3.2.6.2

2,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

2,000

Nemateriální chyba / Immaterial error

Stejná situace, ovšem s tím, že na konci roku 5 jednotka usoudila, že majetek jí může sloužit dál, a rozhodla se ho nevyřadit. Majetek vyřadila a prodala o rok později za 1,000.

Same facts, except the entity determined, at the end of year 5, the asset to be still useful and decided to not dispose of it. It actually disposed of it a year later for 1,000.

Protože se jednalo o zkreslení výsledku, auditor trval na tom, aby jednotka ve své příloze uvedla, že během roku 6 užívala majetek, který neodepisovala, a že její hospodářský výsledek pro rok 6 byl uměle navýšen o 1.833, zatímco v letech 1–5 byl uměle snížen o 167. Usoudil však, že se nejedná o materiální chybu (IAS 8.42), a nevyžadoval zpětnou opravu.

As this error misstated both expenses and income, the entity’s auditor required it to disclose (in its footnotes) that net income reported in year 6 was 1,833 higher than it would have been if no error was corrected, while net income for years 1 through 5 was 167 lower. Since the auditor determined that the error was not material (IAS 8.42), no restatement was required.

Materiální chyba / Material error

Stejná situace, ovšem jednotka majetek vyřadila a prodala za 500 31.12.R7. Jelikož jednotka odhadla dobu používání výrazně špatně a podobné chyby se dopouštěla soustavně u vícera majetkových položek, auditor usoudil, že chyba je materiální a vyžadoval její opravu.

Same facts, except the entity sold the asset for 500 on 12/31/Y7. Since useful life was significantly misstated and since the entity committed the same error with several items over several periods, the auditor determined that the error was material and required its correction.

12/31/Y1 - 5 / 31.12.R1 - 5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_

2,000

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

2,000


12/31/Y1 - 7 / 31.12.R1 - 7

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

1,643

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_

1,643

Chyba byla z hlediska finanční zprávy materiální, takže firma musela zároveň zpětně opravit a znova vydat všechny publikované roky, na které měla tato chyba vliv.

Since the error was, from the perspective of the financial report, material, the entity also had to restate the comparative periods contained in its annual report for the year in which the error was discovered.

Změna odhadu / Change in estimate

Stejná situace s obměnou, že (na konci druhého obdobÍ) jednotka usoudila, že majetek bude použitelný, a změnila původní odhad. Jelikož předložila přesvědčivý důkaz, že odhad nebylo možné upřesnit dříve, auditor s tímto postupem souhlasil.

Same facts, except the entity determined that the asset would be useful 7 years at the end of the second period. Since it presented persuasive evidence that it could not have reasonable foreseen this change earlier, the auditor agreed treat the adjustment as a change in estimate.

1/1/Y3 - 7 / 1.1.R3 - 7

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

1,500

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_

1,500

Odpisové metody / Depreciation methods

Výkonová metoda[5] / Units of production method[6]

1.1.R1 firma XYZ pořídila průmyslové razidlo (kterému přidělila evidenční číslo 36) za 120.000. Stanovila, že razidlem bude schopná vyrobit 1.200.000 jednotek výrobku X, a poté co razidlo přestane splňovat normu, bude se moci prodat šrotu se za přibližně 1,000.[7] Za první kvartál vyrobila 186.943 jednotek výrobku X. 31.12.R5 vyrobila 1.200.000. výrobek a razidlo prodala do sběrny za 725.[8]

On 1/1/Y1, XYZ acquired an industrial die for 120,000 and assigned it ID # 36. It determined that it would be able to manufacture 1,200,000 units of product X before die wore out and that it would be sold for scrap for 1,000[9]. During the first quarter, it manufactured 186,943 products X. On 12/31/R5, it manufactured the 1,200,000th product and scraped the die for 725[10].

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Die / Razidlo

1.3.3.1.4.36

120,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

18,694

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(36)

18,694


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(36)

120,000

Die / Razidlo

1.3.3.1.4.36

120,000

Petty cash / Pokladna

1.1.1.1

725

Disposal gain / Zisk při vyřazení majetku

6.3.4

725

Lineární metoda / Straight line method

Stejná situace s obměnou, že majetkem byl hydraulický lis. Na základě očekávaného fyzického opotřebení firma odhadla, že majetek bude sloužit 15 až 17 let a že ho pak prodá za 20.000. Zvolila lineární odpisy, protože jsou nejjednodušší.[11] Majetek skutečně prodala za 18.750 během sedmnáctého roku.

Same facts, except the asset was a hydraulic press. On the basis of expected wear and tear, XYZ estimated its useful life and salvage value to be 15 to 17 years and 20,000. To keep it simple[12], it selected straight-line depreciation. It actually sold the asset during year 17 for 18,750.

Acquisition price

Salvage value

Depreciable value

Number of periods

Depreciation

Pořizovací hodnota

Zbytková hodnota

Odepsatelná hodnota

Počet období

Odpisy

A

B

C = A - B

D

E = C / D

120,000

20,000

100,000

16

6,250


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Press / Lis

1.3.3.1.4.42

120,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

1,563

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(42)

1,563


6/24/Y17 / 24.6.R17

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash / Peníze

1.1.1.1

18,750

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(42)

100,000

Disposal loss / Ztráta na vyřazení

6.4.8

2,250

Press / Lis

1.3.3.1.4.42

120,000

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ na konci druhého roku zjistila, že se lis opotřebovává výrazně méně, než se původně očekávalo, a že pravděpodobně bude sloužit nejméně dalších 18 let.

Same facts, except at the end of period two, the company determined wear and tear to be significantly less than expected and that the asset would be useful for another 18 years.

3/31/Y3 / 31.3.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

1,215

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(42)

1,215

Stejná situace, s tím, že firma XYZ na konci osmého roku zjistila, že nový model výrobku lis zatěžuje natolik, že bude schopen sloužit jen další tři roky. Za tři roky firma majetek skutečně prodala do sběrny za 550.

Same facts, except at the end of year eight, the company determined that a newly introduced model significantly increased wear and tear on the press and that it would last only another three years. After three years, it was sold it for scrap for 550.

3/31/Y9 / 31.3.R9

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

6,528

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(42)

6,528


12/31/Y12 / 31.12.R12

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash / Peníze

1.1.1.1

550

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(42)

120,000

Press / Lis

1.3.3.1.4.42

120,000

Disposal gain / Zisk na vyřazení

6.3.4

550

Metoda SYD / Sum-of-the-years' digits method

Stejná situace s obměnou, že majetkem je stroj na výrobu integrovaných obvodů. Na základě historické zkušenosti XYZ odhadla, že přímý hrubý zisk (výnosy mínus přímé výrobní náklady) bude první rok 100 a každý další rok o 20 méně. Jelikož se jeho ekonomické výhody (IAS 16.60) spotřebovávají zrychleně, zvolila metody SYD. Jakmile stroj doslouží, nedá se prodat, proto XYZ stanovila nulovou zbytkovou hodnotu. 31.12.R5 přestala stroj užívat a předala ho likvidační firmě, která ho (na vlastní náklady) odvezla.

Same facts, except asset was an integrated circuit fabrication machine. Based on historical experience, XYX estimated that, when new, the circuits would generate direct gross profit (revenue less direct manufacturing overhead) of 100 per unit and that this would decline by 20 per annum. Since it consumed the economic benefits in a non-linear fashion, XYZ elected to use the SYD method. Since, it expected to abandon the asset, it set no salvage. On 12/31/R5, a scraper removed the machine at its own expense.

Year

Depreciable value

Sum of years’ digest

Coefficient

Depreciation

Rok

Odepsatelná hodnota

Součet období

Koeficient

Odpisy

A

B

C

D = A (C / B)

1

120,000

15[13]

5

40,000

2

120,000

15

5

32,000

3

120,000

15

3

24,000

4

120,000

15

2

16,000

5

120,000

15

1

8,000

120,000


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

120,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

10,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

10,000


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

2,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

2,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

120,000

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

120,000

Stejná situace, ovšem s tím, že přímý hrubý zisk klesal o 5 kvartálně a firma odhadovala, že bude muset zaplatit 50,000[14] za ekologickou likvidaci stroje na konci životnosti (skutečně zaplatila 48.950).

Same facts, except direct gross profit declined by 5 per quarter and the company estimated that it would have to pay 50,000[15] to have the machine disposed of (it actually paid 48,950).

Quarter

Depreciable value

Sum of years’ digest

Coefficient

Depreciation

Kvartál

Odepsatelná hodnota

Součet období

Koeficient

Odpisy

A

B

C

D = A (C / B)

1

152,497

210

20

14,523

-

-

-

-

-

20

152,497

210

1

726

152,497


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

152,497

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000

Disposal provision / Rezerva na vyřazení

2.2.6.1

32,497[16]


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

14,523

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

14,523

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1.2

731

Disposal provision / Rezerva na vyřazení

2.2.6.1

731


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

726

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

726

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1.2

1,032

Disposal provision / Rezerva na vyřazení

2.2.6.1

1,032

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

152,497

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.36

152,497

Disposal provision / Rezerva na vyřazení

2.2.6.1

50,000

Cash / Peníze

1.1.1.2

48,950

Disposal gain / Zisk na vyřazení

6.3.4

1,050

Stejná situace s obměnou, kdy firma se rozhodla stroj používat jen 4 roky a předpokládala, že ho prodá za 20,000 (ve skutečnosti ho prodala za 19,500).

Same facts, except the company decided to use the machine for 4 years and expected to sell it for 20,000 (it actually sold it for 19,500).

Quarter

Depreciable value

Sum of years digest

Coefficient

Depreciation

Kvartál

Odepsatelná hodnota

Součet období

Koeficient

Odpisy

A

B

C

D = A (C / B)

1

100,000

136

20

11,765

-

-

-

-

-

16

100,000

136

1

735

100,000


12/31/Y4 / 31.12.R4

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

735

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

735

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

100.000

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.36

120,000

Cash / Peníze

1.1.1.2

19,500

Disposal loss / Ztráta na vyřazení

6.4.3

500

Metoda DDB / Declining (diminishing) balance method

Stejná situace jako první příklad SYD, ovšem firma se rozhodla používat metodu zmenšujícího se základu (s koeficientem 2), protože IFRS se o této metodě výslovně (IAS 16.62) zmiňuje.[17]

Same facts as the first SYD example, except that XYZ decided to use the diminishing balance method (with a coefficient of 2) because it is explicitly mentioned by IFRS[18] (IAS 16.62),

Year

Depreciable value

Straight-line in percent

Coefficient

2

Declining balance

Depreciation

Rok

Odepsatelná hodnota

Lineární odpis procentuálně

Koeficient

2

Zmenšující se základ

Odpisy

A = A(A-D)

B

C

D = B x C

E = A - D

1

120,000

20%

2

40%

48,000

2

72,000

20%

2

40%

28,800

3

43,200

20%

2

40%

17,280

4

25,920

20%

2

40%

10,368

5

15,552

20%

2

40%

6,221

110,669


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

120,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

12,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

12,000


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

1,555

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

1,555

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

110,669

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

120,000

Loss on disposal[19] / Ztráta na vyřazení[20]

6.4.8

9,331

Stejná situace s obměnou, že firma stanovila zbytkovou hodnotu na 20.000.

Same facts, except the company set salvage value to 20,000.

Year

Depreciable value

Straight-line in percent

Coefficient

2

Declining balance

Depreciation

Rok

Odepsatelná hodnota

Lineární odpis procentuálně

Koeficient

2

Zmenšující se základ

Odpisy

A = A(A-D)

B

C

D = B x C

E = A - D

1

120,000

20%

2

40%

48,000

2

72,000

20%

2

40%

28,800

3

43,200

20%

2

40%

17,280

4

-

-

-

-

5,920

-

-

-

-

-

-

100,000


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

120,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000


9/30/Y4 / 30.9.R4

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

1,555

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

1,555


12/31/Y4 / 31.12.R4

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

1,254

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

1,254

Během roku 5 se žádné odpisy neúčtují.

No depreciation recognized during year 5.

12/31/Y5 / 31.12.R6

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

100,000

Fab / Stroj na čipy

1.3.3.1.4.18

120,000

Degresivní metody / Decelerated depreciation methods

IFRS výslovně nezakazuje použití degresivních odpisových metod. Nicméně skepse ze strany auditorů vede k tomu, že jejich použití v praxi je vzácné.

While IFRS does not explicitly disallow their use, auditor skepticism makes decelerated depreciation methods a rarity in practice.

Statutární (daňové) odpisy / Statutory (tax) deprecation

Stejná situace jako v prvním příkladě lineární metody, ovšem s tím, že majetek spadal do odpisové třídy X a podle zákonů (té země, kde se majetek užívá) se majetek ve skupině X odepisoval 4 roky.[21] Tyto odpisy byly (shodou náhod) stejné jako daňové odpisy (a daň se vypočítala sazbou 20 %).

Same facts as the first straight-line example, except the asset fell into category X (as outlined in the legislation of the country where the asset was used) and this statute prescribed a 4-year depreciation period[22] (the company’s tax rate was 20%).

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Asset / Majetek

1.3.3.1.4.18

120,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

120,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.7

15,625

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.4.(18)

15,625

Deferred tax asset / Odložená daň majetková

1.5.4.1

11,875

Income tax expense / Daň z příjmu

7

11,875

Technické zhodnocení / Capitalized subsequent costs

Komponent / Component

1.1.R1 firma XYZ pořídila stroj číslo 34 za 60,000 (včetně instalace 10.000). Stroj měl jeden komponent. XYZ zjistila, že kdyby komponent A pořídila samostatně (jako náhradní díl), stál by 18.000. Zároveň zjistila, že komponent má životnost 5 let, zatímco celý stroj 10. Nakonec odhadla, že až ho bude vyměňovat, starý komponent bude schopná prodat za 3.000 a celý stroj za 8.000. Komponenty i stroj odepisovala lineárně.

1.1.R6 vyměnila komponent A. Za nový a výkonnější zaplatila 20.000 (za demontáž, montáž a opětné zavedení 4.000). Starý komponent A prodala za 2.500. 31.12.R9 stroj vyřadila a prodala za 9.000.

On 1/1/Y1, XYZ acquired machine # 34 for 60,000 (including 10,000 installation). Machine 34 had one component. The entity determined that if it had purchased the component separately (as a spare part), it would have paid 18,000. It also determined that the component’s useful life was 5 years, while that of the asset was 10. Finally, it estimated that it would be able to sell the component and the asset for 3,000 and 8,000 respectively. XYZ used straight-line depreciation for both the component and the asset.

On 1/1/Y6, it replaced the component with an improved unit costing 24,000 (including 4,000 installation). It sold the old component for 2,500. On 12/31/Y9, it disposed of the asset, which it sold for 9,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_34

60,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

50,000

Installation costs[23] / Náklady na instalaci[24]

X

10,000


12/31/Y1 - 5 / 31.12.R1 - 5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

6,900

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (34A)

3,400

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (34)

3,500


1/1/Y6 / 1.1.R6

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (34A)

17,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,500

Disposal loss / Ztráta na vyřazeném majetku

6.4.8

500

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_34A

20,000

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_34A

24,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

20,000

Installation costs / Náklady na instalaci

X

4,000


12/31/Y6 - 9 / 31.12.R6 - 9

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

7,700

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (34A)

4,200

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (34)

3,500


12/31/Y9 / 31.12.R9

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_ (34)

56,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

9,000

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_34

64,000

Disposal gain / Zisk na vyřazeném majetku

6.3.4

1,000

Komponenty / Components

1.1.R1 firma XYZ pořídila jeden majetek (evidenční číslo 123) se dvěma identifikovatelnými komponenty: A, B. Komponenty měly životnost 2 a 4 roky, celý majetek měl životnost 8 let, pořizovací hodnoty komponentů byly 3.000 a 4.000 a celého majetku (včetně komponentů) 12.000. Zbytková hodnota komponentů byla 200, 800 a celého majetku 2.000. 1.1.R3 vydala 3.500, aby nahradila komponent A, který prodá za 150. 1.1.R5 vydala 3.250, aby nahradila komponent A, který prodala za 300, a 4.750, aby nahradila komponent B, který prodala za 1.000. Atd.

On 1/1/Y1, XYZ acquired a single asset (ID # 123) with two identifiable components for 12,000. Components A, B had useful lives of 2 and 4 years, cost of 3,000 and 4,000 and had salvage values of 200 and 800 respectively. The entire asset (including its components) had a useful life of 8 years and salvage value of 2,000. On 1/1/Y3, XYZ expended 3,500 to replace component A, which it sold for 150. It determined the new component to have a useful life of 2 years and salvage value of 250. On 1/1/Y5, it expended 3,250 to replace component A, which it sold for 300 and 4,750 for component B, which it sold for 1,000. Etc.

Asset / Component

Acquisition price

Salvage value

Depreciable value

Useful life

Annual depreciation

Majetek / Komponent

Pořizovací hodnota

Zbytková hodnota

Odepsatelná hodnota

Doba životnosti

Roční odpisy

A

B

C = A - B

D

E = C / D

1/1/Y1 – 12/31/Y2 / 1.1.R1 - 31.12.R2

123A

3,000

200

2,800

2

1,400

123B

4,000

800

3,200

4

800

123

5,000

1,000

4,000

8

500

12,000

2,000

10,000

2,700

1/1/Y3 – 12/31/Y4 / 1.1.R3 - 31.12.R4

123A

3,500

250

3,250

2

1,625

123B

4,000

800

3,200

4

800

123

5,000

1,000

4,000

8

500

12,500

2,050

10,450

2,925

Oprava a údržba / Repairs and maintenance (MRE)

Stejná situace, s tím, že jednotka utratila (během prvního roku) 600 za běžnou údržbu a výměnu součástek, které neodepisovala samostatně (které nevedla jako komponenty) pravidelně každý měsíc. Tuto údržbu prováděla pravidelně, každý měsíc.

Same facts, except the entity (during year one) spent 600 for regular maintenance and the replacement of spare parts that it did not depreciate separately. It performed these operations regularly, every month.

1/31/Y1 / 31.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Maintenance and repairs exp. / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

50

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

10

Petty cash / Pokladna

1.1.1.1

7

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

8

Trade payables / Závazky z obchodního styku

2.1.1.1

10

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

15

Stejná situace s obměnou, že opravu a údržbu prováděla jednou za období (poslední týden v roce)[25] a na začátku roku odhadla, že utratí 600.

Same facts, except the company performed all its maintenance once per period (the last week of the year[26]) and estimated that it would cost 600.

1/31 – 11/30/Y1 / 31.1 – 30.11.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Maintenance and repairs exp. / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

50

MRE allowance / Opravná položka na O a Ú

1.3.3.1.(1)

50


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Maintenance and repairs exp. / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

50

MRE allowance / Opravná položka na O a Ú

1.3.3.1.(1)

550

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

120

Trade payables / Závazky z obchodního styku

2.1.1.1

360

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

180

Stejná situace, ovšem jednotka skutečně utratila 638,41.

Same facts, except the entity actually spent 638.41.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Maintenance and repairs exp. / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

88.41

MRE allowance / Opravná položka na O a Ú

1.3.3.1.(1)

550.00

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

127.68

Trade payables / Závazky z obchodního styku

2.1.1.1

319.21

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

191.52

Sklad náhradních dílů / Spare parts inventory

1.1.R1 XYZ pořídila stroj a zároveň s ním náhradní díly v hodnotě 5.000. Náhradní díly měly nahrazovat díly, které se během užívání stroje fyzicky opotřebí, a technologický vývoj nemá na jejich užitečnost žádný vliv. 30.6.R3 spotřebovala všechny díly tak, že nahradila součástky, které neodpisovala samostatně.

On 1/1/Y1, XYZ purchased a machine and spare parts for that machine worth 5,000. The parts were purchased to replace worn-out parts and technological change had no impact on their future utility. On 6/30/R3, it used them to replace parts it did not depreciate separately.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

5,000

Trade payables / Závazky z obchodního styku

2.1.1.1

5,000


6/30/Y3 / 30.6.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Maintenance and repairs exp. / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

5,000

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

5,000

Stejná situace, ovšem s tím, že součástky ovlivňoval technologický vývoj, který omezil jejich užitečnost na 5 let.

Same facts, except the parts were influenced by technological change, which limited their usefulness to 5 years.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

5,000

Trade payables / Závazky z obchodního styku

2.1.1.1

5,000


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

1,000

Spare parts inv.[27] / Sklad náhradních dílů[28]

1.3.3.1.9

1,000


6/30/Y3 / 30.6.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Maintenance and repairs exp. / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

2,500

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

2,500

Stejná situace jako v prvním příkladě s obměnou, kdy díly nahradily komponenty.

Same facts as the first example, except the parts replaced components.

6/30/Y3 / 30.6.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1_A

4,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_

5,000

Manufacturing machine / Výrobní stroj

1.3.3.1_

5,000

Spare parts inventory / Sklad náhradních dílů

1.3.3.1.9

5,000

Vylepšení / Enhancements

1.1.R1 jednotka pořídila majetek za 500,000 a usoudila, že nemá žádné komponenty. Dobu životnosti stanovila na 40 let, zbytkovou hodnotu na 50,000 a zvolila lineární odpisy. 31.12.R5 nahradila díl, který vyměnila proto,že neočekávaně změnila způsob užívání a starý díl postrádal dostatečný výkon.[29] Za nový díl zaplatila 100,000 (včetně montáže 10.000). Za starý díl dostala 20,000.

Jelikož se náhradou dílu naplnil IAS 16.7,[30] jednotka měla povinnost nový díl kapitalizovat, přestože starý díl nevedla jako komponent. Nemohla rozumně předpokládat, že k výměně dojde, proto se nejednalo o chybu (nesprávnou aplikaci IAS 16.43). Místo IAS 8.42 proto jednotka aplikovala IAS 16.70.[31] Jednotka zjistila, že hodnota dílu, když byl nový, byla 50.000.

On 1/1/Y1, XYZ acquired an asset for 500,000, determined it had no components, a useful life of 40 years, salvage value of 50,000 and selected straight-line depreciation. On 12/31/Y5, it spent a total of 100,000 (including 10,000 for installation) to replace a part in order to enhance the performance of the asset. It sold the old part for 20,000.

Since the replacement fulfilled IAS 16.7[32] it qualified for capitalization even though it was not carried as a component. Since the entity could not reasonable foresee this replacement[33], it was not classified an error (incorrect application of IAS 16.43) but accounted for under IAS 16.70[34].

The entity was able to determine that, when new, the part’s value had been 50,000.

12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation[35] / Oprávky[36]

1.3.3.(1_)

5,625

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

20,000

Disposal loss / Ztráta na vyřazení

6.4.8

24,375

Manufacturing machine / Výrobní stroj

50,000

Component A / Komponent A

1.3.3.1_A

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

90,000

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

10,000

Stejná situace, ovšem jednotka nebyla schopná určit hodnotu starého dílu v okamžiku jeho pořízení.

Same facts, except the entity was not able to determine the value of the replaced part had had when new.

12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.(1_)

5,625

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

20,000

Disposal loss / Ztráta na vyřazení

6.4.8

64,375

Manufacturing machine / Výrobní stroj

90,000

Component A / Komponent A

1.3.3.1_A

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

90,000

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

10,000

Majetek pořízený ve vlastní režii[37] / Self-manufactured assets[38]

1.1.R1 firma XYZ začala pořizovat majetek tím, že najala projektanta na zhotovení technických nákresů. Od 1.1.R1 do 15.2.R1 jiná, specializované jednotka vyklidila a upravila prostor pro nový majetek. Vedle práce této firmy (které zaplatila 20.000) si XYZ také pronajala těžké stroje (za 10.000) a svým pracovníkům (včetně mistra) nakonec vyplatila odměnu 15.000 za další přípravné práce.[39]

1.4.R1 projektant odevzdal plány a vystavil fakturu na 50.000. Stejný den XYZ objednala první tři součástky (označené A, B a C). Výrobce součástky A sídlil v jiné zemi, ale XYZ do té země běžně dovážela vlastní výrobky, proto se rozhodla si díl vyzvednout (cesta tam a zpět stála: mzdy 500, pohonné hmoty 300). Druhý díl na místo dopravil výrobce a na přepravu třetího si XYZ najala dopravce, kterému zaplatila 500. Díly dorazily 4.4., 6.4. a 8.4. a stály 25.000, 35.000 a 40.000.

Od 4.4.R1 do 30.6.R1 pracovníci strávili čas v hodnotě 40.000 (včetně mistra 2.500 a pracovníka oddělení jakosti15,000) a spotřebovali materiál v hodnotě 10.000, aby nainstalovali a odzkoušeli první tří díly. Jednotka si také musela pronajmout specializované zařízení v hodnotě 50,000 a na nějakou dobu přeřadit z výroby stroj, jehož odpisy a další provozní náklady byly 30,000.[40] Výpůjční náklady za celé toto období byly 10 % (a vyplacený úrok výrazně převýšil kapitalizovaný). Atd.

On 1/1/Y1, XYZ began to construct a self-constructed asset by hiring a systems designer to design a new production line. From 1/1/Y1 to 2/15/Y1, the entity spent 20,000 (paid to a contractor), 10,000 (to rent specialized equipment) and 15,000 (wages and salaries) to clear and prepare space for the new asset[41].

On 4/1Y1, the designer finished the design and issued an invoice for 50,000. The same day, XYZ ordered the first three major parts (ID: A, B and C) costing 25,000, 35,000 and 40,000 respectively. The manufacturer of part A’s plant was located in a different country, but since XYZ normally delivered goods to that country, it will-called the part (the round trip cost wages and salaries 500, fuel and consumables 300). The manufacturer of part B delivered the part and XYZ paid a shipper 500 to deliver the third. The parts arrived on 4/4, 4/6 and 4/8.

From 4/4 to 6/30 XYZ’s employees spent time valued at 40,000 (including supervisor’s quality control salaries of 2.500 and 15,000) consuming material valued at 10,000 to install and test the first three parts. During construction, the entity also rented specialized machinery (50,000) and utilize a production machine (whose direct and indirect costs were 30,000[42]). Borrowing costs were capitalized at a rate of 10% (and interest actually paid far exceeded interest capitalized). Etc.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line[43] / Výrobní linka[44]

1.3.3.1_3

20,000

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3

10,000

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3

15,000

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3

11,250

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

20.000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

10,000

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

15,000

Interest expenses / Nákladový úrok

6.2.1

10,250

Other borrowing costs / Ostatní výpůjční nák.

6.2.2

1,000


4/1/Y1 / 1.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3

50,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

50,000


4/1/Y1 / 1.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3

50,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

50,000


4/4/Y1 / 4.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3A

25,400

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

25,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

150

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

250


4/6/Y1 / 6.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3B

35,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

35,000


4/8/Y1 / 8.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3C

40,500

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

35,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

500


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3A

32,500

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3B

45,500

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3C

52,000

Production line / Výrobní linka

1.3.3.1_3

57,500

Wages and salaries[45] / Platy a mzdy[46]

2.1.2.2.1

40,000

Raw materials / Materiál

1.1.4.1

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

50,000

Cost of sales[47] / Náklady na prodej[48]

5.1.3.1.5

7,000

Cost of sales / Náklady na prodej

5.1.3.1.6

3,000

Cost of sales / Náklady na prodej

5.1.3.2.1

20,000

Interest expenses / Nákladový úrok

6.2.1

5,111

Other borrowing costs / Ostatní výpůjční nák.

6.2.2

52,389

Vylepšení pronajatých prostor / Leasehold improvements

31.12. R1 XYZ podepsala smlouvu o nájmu části kancelářské budovy na dobu 10 let. Během prosince prostory upravila (nové podlahové krytiny, svítidla, IT infrastruktura, atd.) za celkem 100,000. Firma plánovala po opuštění prostor tam vylepšení ponechat.

On 12/31/Y1, XYZ rented office space for 10 years. During December it spent 100,000 on improvements to the leasehold (new flooring, lighting, IT infrastructure, etc.). It expected to abandon the improvements at the end of the lease term.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Office building / Kancelářská budova

1.3.2.3.1

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

100,000


12/31/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.3.8

10,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.2.3.(1)

10,000

Stejná situace, ovšem s tím, že až bude prostory opouštět a vylepšení tam ponechá, odpustí jí pronajímatel nájemné ve výši 5,000.

Same facts, except it agreed to abandon the improvements at the end fo the term and the landlord agreed to forgive rent of 5,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Office building / Kancelářská budova

1.3.2.3.1

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

100,000


12/31/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.3.8

9,500

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.2.3.(1)

9,500

Stejná situace jako v prvním příkladě s obměnou, kdy smlouva byla na 5 let, ale firma předpokládala, že ji prodlouží o dalších pět.

Same facts, except the agreement was for five years but, at its signing, the company expected it would extend it for another 5.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Office building / Kancelářská budova

1.3.2.3.1

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

100,000


12/31/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.3.8

10,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.2.3.(1)

10,000

Stejná situace, ovšem firma momentálně není schopná určit, kolikrát smlouvu prodlouží,[49] ale určí, že vylepšení má životnost 10 let.

Same facts, except the company could not estimate how may extensions it may make[50]. The improvement, on the other hand, had an useful life of 10 years.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Office building / Kancelářská budova

1.3.2.3.1

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

100,000


12/31/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.3.8

10,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.2.3.(1)

10,000

Souhrnný nákupy / Lump-sum purchases

1.1.R1 XYZ pořídila tři odlišné nákladní vozy, za které zaplatila 1,350,000. Kdyby je bývala koupila samostatně, za vůz č. 23 by zaplatila 500.000, za vůz č. 24 by zaplatila 525.000 a za vůz č. 25 by zaplatila 475,000.

On 1/1/Y1, XYZ acquired three delivery vehicles for 1,350,000. If it had acquired them separately, it would have paid 500,000 for vehicle #23, 525,000 for #24 and 475,000 for #25.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.23

450,000

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.24

472,500

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.25

427,500

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

135,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.2.3.2.3

139,125

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.2.1.(23)

56,250

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.2.1.(24)

47,250

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.2.1.(25)

35,625

Stejná situace s obměnou, kdy za nákladní vozy by zaplatila plnou cenu, ale k nim získala za 50,000 osobní vůz (číslo 12), který by jinak stál 200,000.

Same facts, except it paid full price for the delivery vehicles, but received a 150,000 discount on a personal automobile that normally sold for 200,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.23

441,176

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.24

463,235

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.25

419,118

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.3.1.12

176,471

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

150,000


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

1.3.3.2.1.23

136,397

Depreciation / Odpisy

5.3.9

68,397

Depreciation[51] / Odpisy[52]

5.3.1.3.001

68,397

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.2.1.(23)

55,147

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.2.1.(24)

46,324

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.2.1.(25)

34,926

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.3.1.(12)

58,824

Stejná situace, ovšem osobní vůz byl pořízen 15.6.R2 a ředitel zapomněl (v roce 1.1.R1) upozornit účetní oddělení na ústní dohodu, která nakonec sloužila jako základ pro vypočtení pořizovací ceny vozu.

Same facts, except the personal automobile was purchased on 6/15/Y2 and the manager forgot to inform accounting about the oral amendment that served as the basis for determining the automobile’s sales price.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.23

441,176

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.24

463,235

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.25

419,118

Deferred credit / Odložený nárok na slevu

1.1.5.6.24

26,471

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.23

450,000

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.24

472,500

Delivery equipment / Dopravní prostředky

1.3.3.2.1.25

427,500

Reversal of prior period error

Revers chyby z minulého období

Recorded by RM on 6/15/R2 /

Zaúčtoval: RM dne 15.6.R2

Jelikož se jednalo o chybu (podle okolností buď o přehlédnutí, chybnou interpretaci skutečnosti, nebo podvod), musela se opravit (IAS 8.43). Chyba však neměla materiální vliv na publikovanou zprávu, proto se kvůli ní nemusely upravovat srovnávací částky za předchozí vykazované období[53] (IAS 8.42).

Since the entity committed error (depending on the circumstances, an oversight, misinterpretation of facts, or fraud) it corrected it retrospectively (IAS 8.43). Since the error did not, however, have a material impact on its consolidated balance sheet, it was not obligated to restate its comparative financial statements[54] (IAS 8.42).

Reinstalace, reorganizace, relokace / Reinstallation, reorganization a relocation

Od 1.1.R1 do 31.1.R1 firma XYZ přemístila výrobní linku ze země A do země B. Náklady spojené s přesunem a opětovným zavedením do provozu byly 10.000.

From 1/1/Y1 to 31/1/Y1, XYZ relocated and reinstalled a manufacturing line from country A to country B, incurring costs of 10,000.

1/31/Y1 / 31.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Relocation, reinstallation / Relokace, reinstalace

5.3.9

10,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

1.1.1.2

10,000

Drobný majetek / Low value assets

Skupinová metoda / Group method

Během průměrného roku firma XYZ kupuje velké množství ručních nástrojů. Jelikož se jedná o materiální množství, rozhodla se nevyužít možnost podle IAS 16.12, a místo do nákladů tyto položky kapitalizuje. Protože usoudila, že všechny tyto položky mají přibližně stejnou životnost, rozhodla se je odepisovat po dobu průměrné životnosti, neboli 5 let. Zároveň, aby si ušetřila zbytečnou práci, zvolila jednoduchou, skupinovou metodu.[55]

1.1.R1 koupila kladívko za 14.75. 2.1.R2 kupila francouzský klíč za 17.50, atd. Za celý rok nakonec koupila drobný majetek v celkové hodnotě 15.000.

During the average year, XYZ buys a significant number of “small” tools and other individual immaterial items. During Y1, it purchased 1,000 such items for a total of 15,000. Since these tools, in the aggregate, represented a significant sum, XYZ decided not to apply the exception to capitalization (IAS 16.12). Since the tools all had approximately equal useful lives, it applied the group method[56] over 5 years.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Hand tools Y 1 / Drobné ruční nástroje R1

1.3.3.1.3.1

14.75

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

14.75


1/2/Y1 / 2.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Hand tools Y 1 / Drobné ruční nástroje R1

1.3.3.1.3.1

17.50

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

17.50


12/31/Y2 - Y6 / 31.12.R2 – R6

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.1.6

3,000

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1.3.(1)

3,000


12/31/Y6 / 31.12.R6

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1.3.(1)

15,000

Hand tools Y 1 / Drobné ruční nástroje R1

1.3.3.1.3.1

15,000

Kompozitní metoda / Composite method

Stejná situace s obměnou, kdy kladívka (kterých koupila 500) mají životnost 5 let a francouzské klíče pouze 3.

Same facts, except hammers had a life of 5 years while crescent wrenches only 3.

Jednotka postupuje stejně, akorát místo jednoduchého průměru stanoví životnost na základě váženého.

The entity used the same general procedures except that instead of a simple average life, it determined a weighted average life.

Náklady období / expense as incurred

Stejná situace, ovšem s tím, že se jednotka rozhodla aplikovat výjimku uvedenou v IAS 16.12.

Same facts, except the entity decided to apply the IAS 16.12 exception.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Hand tools Y 1 / Drobné ruční nástroje R1

5.1.3.1.6

14.75

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

14.75


1/2/Y1 / 2.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Hand tools Y 1 / Drobné ruční nástroje R1

5.1.3.1.6

17.50

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

17.50

Nálady na vyřazení / Removal costs

1.1.R1 XYZ pronajala pozemek a zaplatila 1.000.000, aby postavila majetek číslo 4. Pronájem byl na 15 let a jednotka se zavázala majetek odstranit a pozemek vrátit do původního stavu po skončení této lhůty (její prodloužení se neočekávalo). Odhadla, že čisté náklady s tímto spojené budou 500.000. Ten den jednotka zjistila, že průměrná úroková sazba u jejích závazků se srovnatelnou periodicitou[57] byla 8 %.

On 1/1/Y1, XYZ leased a plot of land on which it erected an asset number 4 costing 1,000,000. The lease was for 15 years (a term that was not expected to be extended) at the end of which XYZ was obligated to remove the asset and re-cultivate the land at an estimated net cost of 500,000. It determined that the average rate paid on its obligations with a comparable term[58] was 8%.

Provision

Rate

Interest

Rezerva

Sazba

Úrok

A

B = BB+1 + D

C

D = B * C

1

157,621[59]

8%

12,610

2

170,231

8%

13,618

-

-

-

-

14

428,670

8%

34,294

15

462,963

8%

37,037

500,000


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Tower / Stožár

1.3.3.1_4

1,157,621

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

1,000,000

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_4

157,621


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

77,175

Interest expense[60] / Úroky[61]

6.2.1.2

12,610

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1_(4)

77,175

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_46

12,610


12/31/15 / 31.12.15

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

77,175

Interest expense / Úroky

6.2.1.2

37,037

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1_(4)

77,175

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_4

37,037

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1_(4)

1,157,621

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_46

500,000

Tower / Stožár

1.3.3.1_46

1,157,621

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

500,000

Stejná situace, ovšem s tím, že majetkem byl pozemek, který se neodepisoval.

Same facts, except the asset was land that was not depreciated.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Land / Pozemek

1.3.3.1_4

1,000,000

Land / Pozemek

1.3.3.1_4A

157,621

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

1,000,000

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_4

157,621


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

10,508

Interest expense / Úroky

6.2.1.2

12,610

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1_(4A)

10,508

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_46

12,610


12/31/15 / 31.12.15

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

10,508

Interest expense / Úroky

6.2.1.2

37,037

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1_(4)

10,508

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_4

37,037

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.1_(4A)

157,621

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_46

500,000

Tower / Stožár

1.3.3.1_46A

157,621

Cash in bank / Banka

1.1.1.1

500,000

Stejná situace jako v prvním příkladě, ovšem s tím, že jednotka na konci pátého roku zjistila, že aplikovatelná diskontní sazba vzrostla na 9 %, a aplikovala tedy IFRIC 1, který vyžaduje, aby jednotka přezkoumala jak rezervu, tak diskontní sazbu v každém období.

Same facts as the first example, except that, at the end it the fifth year, XYZ determined that the applicable discount rate increased to 9% and applied IFRIC 1 (which obligated the entity to review both the obligation and discount rate each period).

Provision

Rate

Interest

Rezerva

Sazba

Úrok

A

B = BB+1 + D

C

D = B * C

6

211,206[62]

9%

19,009

7

230,214

9%

20,719

-

-

-

-

14

420,840

9%

37,876

15

458,716

9%

41,284

16

500,000


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_4

20,391[63]

Tower / Stožár

1.3.3.1_4

20,391

Stejná situace, pouze jednotka zjistí (kvůli změně zákona), že původní odhad byl příliš nízký a že za sanace zaplatí o 250.000 víc.

Same facts, except (due to a change in environmental law) the originally estimate was too low. The revised estimate was 250,000 higher.

Provision

Rate

Interest

Rezerva

Sazba

Úrok

A

B = BB+1 + D

C

D = B * C

6

316,808[64]

9%

28,513

7

345,321

9%

31,079

-

-

-

-

14

631,260

9%

56,813

15

688,073

9%

61,927

16

750,000


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Tower / Stožár

1.3.3.1_4

85,211

Disposal provision / Rezerva na demontáž

2.2.6.1_4

85,211

Kapitalizovaný úrok / Capitalized interest

Od 1. 1. 2009 vyžaduje IAS 23 kapitalizace úroků. Dřívější možnost dávat úrok do nákladů byla zrušena.

Tato povinnost se vztahuje (IAS 23.8) na veškerý tzv. způsobilý majetek (majetek, u nějž trvá značnou dobu připravit ho k používání nebo prodeji), neboli majetek vytvořený ve vlastní režii a projekty (které se nakonec budou prodávat či pronajímat). Úrok se naopak nesmí (IAS 23.7) kapitalizovat do běžných zásob či majetku, jakmile je jednou schopen sloužit svému účelu (i když tomuto účelu začne sloužit později).

As of 1/1/2009, IAS 23 requires interest capitalization from all entities. The previous option of expensing interest as incurred has been disallowed.

This requirement applies to all qualifying assets (“asset[s] that necessarily [take] a substantial period of time to get ready for [their] intended use or sale”). In other words, it applies to self-manufactured assets and projects for sale or lease (rent).

Interest may not be capitalized (IAS 23.7) to inventory (unless the substantial period of time criteria is met) or assets that are ready for their intended use (even if that use has not yet begun).

Výpůjční náklady / Borrowing costs

IAS 23.5: Výpůjční náklady mohou zahrnovat:

a) úrok z kontokorentních úvěrů a krátkodobých a dlouhodobých přijatých půjček;

b) odpisování diskontů nebo prémií souvisejících s přijatými půjčkami;

c) odpisování vedlejších nákladů vynaložených v souvislosti s uzavřením přijatých půjček;

d) finanční náklady z titulu finančních pronájmů uznaných v souladu s IAS 17 – Leasingy; a

e) kursové rozdíly vznikající z přijatých půjček v cizí měně v rozsahu, ve kterém jsou považovány za úpravu úrokových nákladů.

IAS 23.5: Borrowing costs may include:

(a) interest on bank overdrafts and short-term and long-term borrowings;

(b) amortisation of discounts or premiums relating to borrowings;

(c) amortisation of ancillary costs incurred in connection with the arrangement of borrowings;

(d) finance charges in respect of finance leases recognised in accordance with IAS 17 Leases; and

(e) exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Kapitalizovatelné výpůjční náklady / Capitalizable borrowing costs

Specifické úvěry / Specific borrowings

Pokud si jednotka na pořízení konkrétního způsobilého majetku vezme specifický úvěr, bude kapitalizovat úrok s ním spojený po dobu, kdy se pořízením majetku aktivně zabývá (vznikají náklady na dohotovení).

If an entity arranges specific financing for a specific qualifying asset, it capitalizes the interest paid during the period(s) when costs to complete (the asset) are being accrued.

Obecné úvěry / General borrowings

Pokud si jednotka na pořízení konkrétního způsobilého majetku nevezme specifický úvěr, povinnost kapitalizovat úroky zůstává (IAS 23.14). Jediný rozdíl je v tom, že místo úroku, který skutečně platí, se jednotka musí ke kapitalizovanému úroku dopočítat tak, že na vzniklé náklady aplikuje váženou úrokovou sazbu všech úvěrů (či jiných výpůjček) přijatých během doby pořizování.

If an entity does not arrange specific financing for a specific qualifying asset, it is still obligated (IAS 23.14) to capitalize interest. The only difference is that rather than capitalizing the interest actually paid (as with specific borrowings), it calculates capitalized interest by applying the weighted average rate on (qualifying) borrowings to the costs being incurred during the acquisition period(s).

Konec kapitalizace / Capitalization ceases

Kapitalizace končí (IAS 23.23) v okamžiku, kdy majetek je věcně způsobilý, i kdyby zbývaly „rutinní administrativní úkony“ (například kolaudace u budovy). Podobně ani během dokončovacích prací (například malování fasády, vyvěšení tabulí, dokončení úprav travnatých ploch a jiných úkonů, které neovlivňují funkčnost majetku) se žádný úrok kapitalizovat nesmí. Stejně tak pokud jednotka přestane majetek dočasně pořizovat (například přeruší stavební práce během zimních měsíců), žádný úrok se kapitalizovat nesmí do doby opětovného zahájení (IAS 23.20).

Capitalization ceases (IAS 23.23) when the asset is ready for its intended use. IAS 22 explicitly states that the entity should not extend the capitalization period because “routine administrative work” (such as final building inspection and approval) has yet to be completed. Similarly, the capitalization period may not including finishing (for example painting the façade, hanging banners, installing mastheads, landscaping and other tasks not directly effecting the functionality of the asset) and must be suspended (IAS 23.22) if work is suspended (costs to complete cease to accrue) such as when construction is stopped during winter.

Příklady / Examples

Specifické úvěry / Specific borrowings

1.1.R1 XYZ začala pořizovat výrobní halu číslo 6. Celkovou částku na výstavbu (2.000.000) si půjčila (za 6 % ročně) ke dni zahájení stavby s tím, že se zavázala průběžně platit úrok (na konci každého měsíce) a jistinu splatit 31.12.R4. Tu část půjčky, kterou nepotřebovala, okamžitě re-investovala za 6,5 %.

Ke dni 15.1.R2 stavba pokročila tak, že bylo fyzicky možné budovu začít užívat. Budova byla zkolaudovaná 31.1.R3. Fasáda byla dokončená 28.2.R3 a tentýž den se firma do budovy nastěhovala a začala ji užívat.

On 1/1/Y1, XYZ began constructing production facility 6. It borrowed 2,000,000 (the total estimated cost of the building) at 6%. It agreed to make monthly, interest-only payments and to pay off the loan on 12/31/Y4. It decided to reinvest the portion of the loan that was not needed (at a 6.5% annual rate).

By 1/15/R3, construction progressed to the point where it was possible to move in and begin to utilize the facility. The building was given final approval on 1/31/R3, the façade completed on 2/28/Y3 and, on the same day, XYZ finally moved in.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000,000

Loan / Úvěr

2.2.3_6

2,000,000

Investment / Investice

1.1.2.2

1,900,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,900,000


1/31/Y1 / 31.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

100,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Production facility[65] / Výrobní hala[66]

1.3.2.1_6

10,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_6

10,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_8

10,292

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

292

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

10,000


2/28/Y1 / 28.2.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

110,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

110,000

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

10,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_6

10,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_8

9,696

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

9,696

Etc. / Atd.

12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

80,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

80,000

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

10,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_6

10,000


1/31/Y3 / 31.1.R3

Dr. / Md

Cr./ Dal

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

20,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

20,000

Production facility / Výrobní hala

1.3.2.1_6

5,000

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

5,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_6

10,000


2/28/Y1 / 28.2.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

10,000

Cash in bank / Banka

2.2.3_6

10,000

Obecné úvěry / General borrowings

Stejná situace s tím, že se jedná o jednotku (X) mezinárodní firmy. Tato jednotka je samostatná právnická osoba 100% vlastněná matkou XYZ Holding. Během období stavby měla firma XYZ (konsolidovaný celek, který zahrnuje matku a všechny její dcery) následující strukturu úvěrů:

Úvěr 1: Od 1.1.R1 do 30.6.R1 jednotka X splácela půjčku ve výši 2.000.000 s úrokem 8 %. Za tuto půjčku ručila pouze svým majetkem a vzala si ji na financování pracovního kapitálu.

Úvěr 2: Od 1.1.R1 do 31.12.R1 jednotka X splácela druhou půjčku ve výši 1.000.000 s úrokem 7 %, kterou garantovala matka a kterou dcera používala na výstavbu velkoskladu.

Úvěr 3: Od 1.1.R1 do 31.12.R1 jednotka X splácela třetí půjčku ve výši 3.000.000 s úrokem 6 %, kterou garantovala matka a kterou dcera nepoužívala na žádný specifický účel.

Úvěr 4: Od 1.1.R1 do 31.12.R1 matka XYZ splácela půjčku v hodnotě 30.000.000 s úrokem 5 %, za kterou ručila veškerým svým majetkem včetně majetku všech svých dcer.

Úvěr 5: Od 1.1.R1 do 31.12.R1 matka splácela druhou půjčku v hodnotě 15.000.000 s úrokem 6 %, za kterou ručila výrobním areálem, který patří jednotce Y a. s. (druhá dcera).

Úvěr 6: Od 1.1.R1 do 31.12.R2 tato dcera (Y) splácela úvěr ve výši 5.000.000 s úrokem 7 %, který byl zajištěn stejným areálem. Půjčku si vzala na financování pracovního kapitálu.

Úvěr 7: Od 1.1.R2 do 31.12.R2 (Y) splácela druhý úvěr ve výši 2.000.000 s úrokem 6 %, na který jí poskytla garance matka. Půjčku si vzala na financování pracovního kapitálu.

Úvěr 8: Od 1.1.R2 do 31.12.R2 tato dcera splácela půjčku Z a. s. ve výši 4.000.000 s úrokem 8 %, zajištěnou sítí maloobchodů, jejíž byla jediným vlastníkem. Půjčku si nevzala na žádný specifický účel.

Jednotka X na stavbu vynaložila 5.000.000 od 1.1.R1 do 30.6.R1, 3.000.000 od 1.7.R1 do 31.12.R1 a 10,000,000 od 1.1.R2 do 31.12.R2.

Od 1.1.R1 do 30.6.R1 jednotka X kapitalizuje 274,000 = 5.000.000 x 5.48 %.[67]

Od 1.7.R1 do 31.12.R1 jednotka X kapitalizuje 161,250 = 3.000.000 x 5.38%.[68]

Od 1.1.R2 do 31.12.R2 jednotka X kapitalizuje 240,000 = 2.000.000 x 6%.[69]

Same facts, except the capitalizing entity is a subsidiary of a multinational company. This subsidiary (X) is 100% held by its parent (XYZ Holding). During the construction period XYZ (the consolidated entity) had the following loan structure:

Loan 1: from 1/1/Y1 to 6/30Y1, subsidiary X paid 8% interest on a 2.000.000 loan. This loan was secured by its assets (assets owned by it as a legal entity) and was used to finance working capital.

Loan 2: from 1/1/Y1 to 12/31/Y1, subsidiary X paid 7% interest on a 1.000.000 loan. This loan was guaranteed by the holding only. It was used to finance the construction of a warehouse.

Loan 3: from 1/1/Y1 to 12/31/Y1, subsidiary X paid 6% interest on a 3.000.000. This loan was guaranteed by the holding, which also pledged the assets of several consolidated entities as collateral. Subsidiary X used this loan for general business purposes.

Loan 4: from 1/1/Y1 to 12/31/Y1, XYZ Holding paid 5% interest on a 30.000.000 loan, which was backed by the full faith and credit of the entire holding and had the highest priority at liquidation.

Loan 5: from 1/1/Y1 to 12/31/Y1, XYZ paid 6% on a 15.000.000 loan for which it pledged a production facility owned by (on a legal entity basis) subsidiary Y.

Loan 6: from 1/1/Y1 to 12/31/Y2, subsidiary Y paid 7% on a 5.000.000 loan, which was secured by the same production facility on a subordinated basis. The loan was used to finance working capital.

Loan 7: from 1/1/Y2 to 12/31/Y2, subsidiary Y paid 6% on a 2.000.000 loan guaranteed by XYZ Holding. The loan was also used to finance working capital.

Loan 8: from 1/1/Y2 to 12/31/Y2, subsidiary Z paid 8% on a 4.000.000 loan, secured by a retail outlet chain, which it fully owned (as a legal entity). The loan was used for general business purposes.

From 1.1.R1 to 30.6.R1, the cost of construction to subsidiary X was 5.000.000, from 1.7.R1 do 31.12.R1 it was 3.000.000 and from 1.1.R2 to 31.12.R2 it was 10,000,000.

From 1/1/Y1 to 3/30/Y1 subsidiary X capitalized 274,000 = 5.000.000 x 5.48%[70].

From 7/1/Y1 to 12/31/Y1 subsidiary X capitalized 161,250 = 3.000.000 x 5.38%[71].

From 1/1/Y2 to 12/31/Y2 subsidiary X capitalized 240,000 = 2.000.000 x 6%[72].
[1] Stroj klasifikovala tako: Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Výrobní / Divize 7 (lokomotivy) / Výrobní linka 12 (náhradní díly pro série C2 až D6) / Areál 4 (Město A) / Budova 8 / Linka 5 / Stroj 123, takže číslo účtu bylo 1.3.3.1.7.12.4.8.5.123. Toto číslo by se však do tabulky nevešlo.


Alternativně může firma tuto informaci (a také odpisovou dobu, metodu, zbytkovou hodnotu a náklady na vyřazení) sledovat pouze ve své finanční databázi, kde žádné konkrétní číslo účtu není nutné (protože ho účetní systém vygeneruje sám).


[2] The machine was classified as: Assets / PP&E / Machinery and equipment / Manufacturing / Division 7 (locomotives) / Product line 12 (spare parts for series C2 to D6) / Facility 4 (City A) / Building 8 / Production line 5 / machine 123. The complete account number 1.3.3.1.7.12.4.8.5.123 is, however, too long to fit in the table.


Alternatively, the company can elect to keep track of this information (along with depreciation period, method, salvage value and estimated cost to liquidate) in its financial database, in which case, no specific account number is required (since the accounting module generates it itself).


[3] Jelikož prodej investičního majetku není výdělečná činnost, nesmí se vykazovat výnos / náklad. Vykáže se pouze zisk (ztráta), který se rovná rozdílu mezi účetní hodnotou majetku, a částkou získanou za jeho prodej.


[4] Protože jednotka DPH obvykle platí, považuje ji a priori za závazek.


[5] Výkonová metoda poskytuje nejpřesnější zobrazení ekonomické skutečnosti, proto je preferovaná. V praxi se však příliš často neobjevuje, protože není možné takto přesně změřit výkon u většiny majetkových položek.


[6] Because it most accurately represents economic reality, the units of production (a.k.a. sum-of-the-units) method is preferred. Unfortunately, since the performance of most assets cannot be measured sufficiently accurately, its use is fairly rare in practice.


[7] Protože zbytková hodnota je nevýznamná, firma se rozhodla využít možnost (IAS 16.53) o ní neúčtovat.


[8] Protože tato prodejní cena nebyla materiální, nebylo nutné opravovat chybně nastavenou zbytkovou hodnotu.


[9] Since the salvage value was insignificant, the company elected (IAS 16.53) to set it at zero.


[10] Since this selling price was not material, it was not necessary to correct the erroneous salvage value.


[11] Vedle matematické jednoduchosti mají lineární odpisy tu výhodu, že se jen zřídka musí (u vedení, auditora či regulátora) obhajovat. Zároveň, pokud se pravidelně upravují, poskytují téměř stejné spolehlivé zobrazení ekonomické skutečnosti jako ostatní metody (kromě výkonové).


[12] Aside from mathematical simplicity, straight-line also has the advantage that it is seldom questioned (by management, auditors or regulators) and, as long as it is regularly reviewed, is as accurate as other methods (excepting units of production).


[13] Sum of the years’ digest: 5+4+3+2+1=15


[14] Úrok s tímto spojený se rozhodla amortizovat na roční bázi a jednoduše časově rozlišit na kvartály. Nezpůsobilo to žádné materiální rozdíly, proto neměl auditor žádné námitky.


[15] The company decided to amortize the interest on an annual basis and simply accrue it to individual quarters. Since this did not represent a significant misstatement, its auditor did not object.


[16] 50,000/(1+9%)5 = 32,497; 9% x 32,497 = 2,925; 2,925 / 4 = 731


[17] Přestože má tato metoda tu výhodu, že se o ní IFRS výslovně zmiňuje, má určité praktické nevýhody. Zaprvé, pokud se používá nejběžnější koeficient 2 (z čehož také vyplývá název Double Diminishing Balance a zkratka DDB), zrychlení je značné. Z tohoto důvodu se tato metoda občas nevhodně používá pouze proto, že umožňuje tvořit tiché rezervy. Z toho také vyplývá, že auditoři bývají skeptičtí a často se musí složitě přesvědčovat, než s ní souhlasí. Zadruhé, DDB není vhodná pro situace (jako v tomto příkladě), kde se nestanoví žádná zbytková hodnota. Konečně, pokud se zbytková hodnota stanoví, vedle zrychlení odpisů DDB také zkracuje životnost (viz další příklad). Z těchto důvodů se v praxi objevuje spíše výjimečně.


[18] Although mentioned by IFRS, this method has its disadvantages. Primarily, since (even if used with the most common coefficient of 2) it significantly accelerates depreciation, it is a popular choice if the intent it to create hidden reserves. This implies that gaining an auditor’s unqualified agreement is often a complicated and time-consuming endeavor. Also (as seen in the example), it is not appropriate to situations where no salvage value is set. Finally, if a salvage value is set, it not only accelerates depreciation, but also shortens useful life. For these reasons, it is relatively rare in practice.


[19] Tato metoda počítá s tím, že se stanoví zbytková hodnota, proto není příliš vhodná v situaci, kde je tato hodnota nulová.


[20] Since this method assumes a salvage value has been set, it is not particularly appropriate in situations where it has not.


[21] Shodou okolností bylo toto období stejné jako to, které předepisoval daňový zákon té země.


[22] Which, coincidentally, was the same as tax deprecation for this class of assets.


[23] Viz příklad: Majetek pořízený ve vlastní režii.


[24] See example: Self-manufactured asset.


[25] IAS 37 sice neumožňuje tvořit rezervy na opravu a údržbu, opravné položky však nezakazuje.


[26] Under IAS 37, company cannot recognize provisions for repairs and maintenance, allowances are not, however, disallowed.


[27] This entity can also be made against an accumulated depreciation account.


[28] Na tento zápis se místo přímého odpisu může používat také oprávka.


[29] Tento příklad je založený na skutečné situaci, kdy se musel vyměňovat výtah. Výměna se provedla proto, že nová legislativa donutila firmu změnit způsob užívání budovy a starý výtah nebyl dostatečně rychlý (a neměl dostatečnou nosnost), aby byl schopen dál sloužit.


[30] „(a): je pravděpodobné, že budoucí ekonomické výhody spojené s danou položkou poplynou účetní jednotce, a (b) je možno spolehlivě ocenit pořizovací náklady.“


[31] IAS 16.70: Jestliže v souladu se zásadou uznání v odstavci 7 účetní jednotka zahrne do účetní hodnoty položky hmotného majetku pořizovací náklady na náhradu komponentu, odúčtuje účetní hodnotu nahrazeného komponentu bez ohledu na to, zda byl nahrazený komponent odepisován samostatně. Pokud účetní jednotka nemůže stanovit účetní hodnotu nahrazeného komponentu, může použít pořizovací náklady na náhradu jako vodítko ke stanovení pořizovacích nákladů na nahrazený komponent v době, kdy byla pořízen nebo vybudován.


[32] “(a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity; and (b) the cost of the item can be measured reliably.”


[33] This example is based on an actual case in which a change in legislation lead to a change in the way a building was used, rendering its existing elevator unfit (to slow, insufficient lifting capacity).


[34] IAS 16.70 If, under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of a replacement for part of the item, then it derecognises the carrying amount of the replaced part regardless of whether the replaced part had been depreciated separately. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.


[35] Since it did not depreciate this part as a component, only 5,625 (of a total of 56,250) of the entire assets accumulated depreciation is attributable to this part. If it had depreciated it separately, at minimum 30,000 would have been attributable. The difference makes the disposal loss abnormally large, and this fact should be disclosed in the footnotes.


[36] Protože jednotka nevedla součástku jako komponent, vztahuje se na ní oprávka jen ve výši 5,625 (z celkem 56,250). Kdyby součástky bývala odepisovala samostatně, oprávky by byly (minimálně) 30,000. Tento rozdíl způsobuje velkou ztrátu při vyřazení, což je nutno objasnit v příloze.


[37] Pro přehlednost jsou všechny zápisy maximálně zjednodušené.


[38] For clarity’s sake, all the journal entries are simplified as much as possible.


[39] Jednotka také odhadla, že odpisy, energie a ostatní nepřímé náklady spojené s vlastním majetkem, který také používala, by se zhruba rovnaly 1,000. Vedení se však rozhodlo, že náklady spojené s přesným vyčíslením těchto hodnot (platy účetních, kteří by to museli spočítat) by převýšily výhody (přesně stanovenou pořizovací hodnotu), a proto se rozhodlo je nekapitalizovat. Protože se nejednalo o materiální položky, auditor neměl žádné výhrady.


[40] V tomto případě, jelikož se jednalo o materiální položku, se jednotka po dohodě s auditorem rozhodla tyto náklady vyčíslit a kapitalizovat.


[41] The entity also estimated that depreciation, utilities and other related indirect costs were approximately 1,000. Management, however, decided that the cost of exactly calculating these costs (the salaries of the people doing the calculations) would exceed the benefits (a precisely measured acquisition cost) and decided to expense them as incurred. Since the amounts involved were not material, the auditor agreed to this approach.


[42] In this case, since a material amount was involved, after receiving auditor approval, the entity decided to calculate and capitalize this amount.


[43] Since it considered it to be a single integrated unit, the company decided to record the entire line as a single asset. It carried the individual robots, conveyer belts and other machines as components.


Similarly, the line was classified Assets / PP&E / Equipment / Manufacturing / Division 6 (measuring equipment) / Product type 8 (laboratory equipment) / Production facility 4 (City B) / Line 3 implying account number 1.3.3.1.6.8.4.3. Alternatively, the company could have used a financial system built on a robust database, in which case the IT would have assigned the asset a number autonomously.


[44] Jednotka celou linku považuje za jeden investiční celek, proto ji klasifikovala jako jednu majetkovou položku (s tím, že její individuální stroje, roboty či stanoviště eviduje jako komponenty).


Majetek klasifikovala podobně takto: Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Výrobní / Divize 6 (Měřicí přístroje) / Výrobní typ 8 (laboratorní přístroje) / Výrobní zařízení 4 (Město B) / Linka číslo 3, z čeho vyplývá číslo účtu 1.3.3.1.6.8.4.3. Na druhou stranu, firma mohla použít finanční systém postavený na robustní databázi, který by položce přiřadil číslo autonomně.


[45] Although the entity periodically paid these wages and salaries, for simplicity, they are presented here as a single liability. Other amounts are treated similarly.


[46] Přestože se tyto platy a mzdy platily průběžně, zde se pro přehlednost prezentují jako jedna závazková položka. S ostatními položkami se zachází podobně.


[47] Since the entity accounted for its serial manufacturing as part of its (managerial) costing system, it did not track costs by function on its balance sheet. As a result, it had to back them out of Cost of Sales.


[48] Jednotka sledovala výrobu sériově, jako součást manažerského okruhu, kam zahrnovala veškeré své výrobní náklady. Proto o ty náklady, které zde kapitalizovala, musela snížit náklady na prodej.


[49] Nepředpokládá však, že prostor bude užívat po dobu, která se dá považovat za významnou (ve smyslu IAS 17.10).


[50] It was, however, able to determine that the term was not „major“ (IAS 17.10).


[51] Zaměstnanec číslo 001 používal vůz pro služební, ale také soukromé účely, proto se část nákladů klasifikovala jako jeho vedlejší výhody.


[52] Since employee number 001 used the vehicle for business and personal, a portion of the related expenses were classified as part of his compensation (fringe benefits).


[53] Zda se muselo zároveň opravit daňové přiznání firmy (a pracovníka), záleží na legislativní úpravě země, kde má firma (pracovník) daňový domicil. Pokud ano, podle IFRS by se také musely opravit daňové náklady, výsledek hospodaření po zdanění a odložená daň.


[54] Whether it had to correct and re-file its (and the employee’s) tax return, depends on the tax legislation of the country where it (the employee) had tax residency. If so, under IFRS it would also have had to correct its tax expenses, income after taxes and deferred taxes.


[55] Auditor zprvu namítal, že bez „inventarizace“ nemá jednotka „průkazné“ účetnictví. Poté, co ho hlavní účetní upozornil, že IFRS (jak naznačuje název) upravuje výkaznictví, nikoli účetní postupy (jako národní účetní standardy), že nevýhody (ve smyslu Koncepčního rámce 44) inventarizace (zbytečná pracnost) převyšují výhody (vycházení vstříc auditorovi, který se požadavcích IFRS evidentně příliš nevyzná), že kapitalizace bez „inventarizace“ vede k věrnějšímu zobrazení ekonomické skutečnosti (ve smyslu Koncepčního rámce 33-34), než kdyby se drobný majetek a priori dával do nákladů, a že IFRS (IAS 8.7-12) zakazuje odvolávat se na účetní systém (např. národní úpravu), který nebyl vytvořen podle srovnatelného koncepčního rámce, auditor svou chybu uznal a své neobhajitelné stanovisko změnil.


[56] Some national accounting systems (primarily in continental Europe) require a formal „inventory“ of all assets, including low-value items. Consequently, companies operating in these economies often expense overly aggressively (a distortion exacerbated by the interrelation of tax and financial accounting in many countries).


If small assets, as a group, represent a material amount, expensing them would be a misinterpretations of facts (IAS 8.5) and an error (IAS 8.41-48). Similarly, intentionally aggregating / disaggregating assets to avoid capitalization (for example, to conform to local law or custom) would also a violation of IFRS (IAS 8.7-12). Unfortunately, even though it should be self evident, this fact must occasionally often be (vigorously) explained to auditors (even those employed in national members firms in a “big 4” network) whose expertise primarily involves interpreting and applying national standards, rather than IFRS.


[57] Použitá sazba se určí podle IAS 37.47, který umožňuje používat aktuálně placenou sazbu, z čehož vyplývá, že jednotka nemusí (jako například IAS 17) zjišťovat přírůstkovou výpůjční sazbu.


[58] Instead of the incremental borrowing rate (as required, for example, by IAS 17), the present value of a disposal reserve is calculated using the current borrowing rate (IAS 37.47), which is generally much easier to determine.


[59] 500,000 / (1+8%)15 = 157,621


[60] This “interest” may not (IFRIC 1.8) be capitalized (IAS 23).


[61] Tento „úrok“ se nesmí (IFRIC 1.8) kapitalizovat (IAS 23).


[62] 500,000 / (1+9%)10 = 211,206


[63] 231,597 - 211,206 = 20,391


[64] 750,000 / (1+9%)10 = 316,808


[65] In the case of specific borrowings, if the entity invests the funds prior to using them to finance the project it is obligated (IAS 23.13) deduct interest earned from interest paid.


[66] V případě specifického úvěru, pokud jednotka vypůjčené prostředky investuje, než je použije na financování stavby, smí (IAS 23.13) kapitalizovat pouze rozdíl mezi úrokem placeným a přijatým.


[67] 5.48 % je vážený průměr úvěrů 1, 3, 4 a 5.


[68] 5.38 % je vážený průměr úvěrů 3, 4 a 5.


[69] Matematicky by sice vycházelo 600,000 = 10.000.000 x 6 %, ale u úvěru 7 (který jediný se může v roce 2 aplikovat) se zaplatilo pouze 240,000, takže jednotka X smí kapitalizovat pouze tuto částku.


[70] The weighted average of loans 1, 3, 4 and 5 is 5.48%.


[71] The weighted average of loans 3, 4 and 5 is 5.38%.


[72] While the entity would (mathematically) capitalize 600,000 (10.000.000 x 6%), since interest of 240,000 only was actually paid, it only capitalizes that amount.
Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com