Odúčtování zásob a uznání výnosů / Derecognition of inventory and recognition of revenue

V okamžiku (nebo alespoň období) dodání jednotka zaúčtuje úbytek zásob proti nákladům na prodané zboží (či výrobky) a pohledávku (případně přijaté peníze) proti výnosům.[1] Účetní postup pro zásoby a jejich odúčtovaní se proto, v konečném důsledku, neodvíjí od IAS 2, nýbrž IAS 18.[2]

At the moment (or at least in the period) of delivery[3], an entity derecognizes inventory (against cost of sales) and recognizes revenue (against cash or receivables). Accounting policy for inventory derecognition is, as a result, not determined primarily by applying IAS 2, but rather by applying IAS 18[4].

Služby / Services

Podle IFRS (IAS 2.19) i poskytovatelé služeb by měli účtovat o zásobách. Jelikož tvoří něco, co postrádá fyzickou hmotu, neúčtují běžně o „zásobách“, ale o „akruálech“. Pokud tím neporuší požadavky IAS 2[5] (a potažmo IAS 18[6]), není podstatné, zda vykazují náklady související s poskytováním služeb jako „inventory“ nebo „accruals“.

Under IFRS (IAS 2.19) service providers have an obligation to apply inventory accounting. However, since services lack physical substance, rather than recording costs associated with services as “inventory” they often (though not always) record them as „accruals“. Unless this procedure violates either IAS 2[7] or 18[8], it is generally considered acceptable.

Dodání výrobků, zboží či poskytnutí služeb / Delivery goods, rendering services

Okamžik dodání se obecně zjišťuje na základě:

1. převodu rizika a výhod vlastnictví, nebo

2. smluvních podmínek dohody.[9]

The moment of delivery is generally on the basis of:

1. The transfer of the risks and rewards of ownership, or

2. The contractual terms of the agreement[10].

Příklady / Examples

Prodej zboží / Sale of goods

30.12.R1 XYZ vyskladnila zboží číslo 321 v hodnotě 2.000. Zákazník číslo 456 si zboží sám vyzvednul. Zaplatil 1.2.R2.

On 12/30/Y1 customer # 456 will-called merchandise # 321 valued at 2,000 from XYZ. The customer paid on 2/1/Y2.

12/30/Y1 / 30.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Zboží na cestě / Goods in transit

Stejná situace s obměnou, kdy XYZ dodala zboží 2.1.R2 (na konci období bylo na cestě).

Same facts except XYZ delivered the goods on 1/2/Y2 (at period end they were in transit).

12/30/Y1 / 30.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

No entity[11] / Žádný zápis[12]


1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Stejná situace s obměnou, kdy XYZ zboží vyskladnila 30.12.R1 a ve stejný den předala přepravci (třetí, nezávislá strana).

Same facts except XYZ released the goods on 12/30/Y1 to a third party shipper.

12/30/Y1 / 1.30.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Stejná situace, ovšem s tím, že náklady na přepravu hradila XYZ.[13]

Same facts except XYZ paid the freight charges.

12/30/Y1 / 1.30.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Stejná situace s tím, že zákazník měl sedm kalendářních dnů na to, aby si ověřil jakost a vrátil případné nevyhovující zboží.

Same facts except the customer had seven calendar days for quality control and had a right to return any goods not up to specifications.

1/8/Y2 / 8.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Stejná situace s tím, že zákazník potvrdil, že zboží akceptuje, 4.1.R2.

Same facts except the customer confirmed acceptance on 1/4/Y2.

1/4/Y2 / 4.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Instalace / Installation

Stejná situace s obměnou, že XYZ měla povinnost zboží nainstalovat. Zákazník měl právo instalaci ověřit, a v případě, že ji neschválil, zboží vrátit. XYZ instalaci dokončila 12.1.R2.

Same facts except XYZ was obligated to install the merchandise and the customer had the right to refuse delivery if the installation was not up to spec. XYZ completed installation on 1/12/Y2.

1/12/Y2 / 12.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

COS, merchandise / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

COS, parts[14] / Náklady na prodej, součástky[15]

5.1.5

50

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

100

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

75

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2

50

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

100

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

75


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Stejná situace ovšem s tím, že instalace nebyla součástí základní dohody, ale samostatnou službou, za kterou XYZ měla právo nárokovat 500.

Same facts except XYZ sold the installation as a stand alone service for which XYZ was entitled to 500.

12/30/Y1 / 30.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Revenue / Výnosy

4

2,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


1/12/Y2 / 12.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

500

Revenue / Výnosy

4

500

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

50

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

100

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

75

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2

50

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

100

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

75


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Prodej zboží plus vedlejší služba / Sale of goods plus supplemental service

Stejná situace jako v prvním příkladu (prodej bez dodání) s obměnou, že XYZ se zavázala poskytovat základní servis od 1.1.R2 do 12.31.R3. Odhadla, že reálná hodnota této služby (kdyby ji poskytovala samostatně) je 400. Během tohoto období zákazník však žádný servis nevyžadoval.

Same facts as first example (will-call sale) except that XYZ agreed to provide basic servicing from 1.1.Y2 to 12/31/Y3. It estimated the fair value of the service to be 400. The customer did not, however, require any service during this period.

12/30/Y1 / 1.30.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000

Merchandise revenue / Výnosy prodej zboží

4.3.2

1,600

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.3

400

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

1,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.321

1,000


2/1/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

2,000


3/31/Y2 / 31.3.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50

Service revenue / Výnosy poskytnuté služby

4.4

50

Etc. / Atd.

12/31/Y3 / 31.12.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50

Service revenue / Výnosy poskytnuté služby

4.4

50

Stejná situace, ovšem s tím, že 15.3.R3 měl zákazník poruchu, která vyžadovala výjezd technika.[16]

Same facts except on 3/15/R3 the customer had a service event that required a service call[17].

3/15/R3 / 15.3.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

10

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

25

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

15

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2

10

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

25

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

15

Stejná situace, ovšem s tím, že zákazník vyžadoval služby nad rámec servisní smlouvy. Servisní technik je poskytnul, ale zákazník musel doplatit 500.

Same facts except the customer required additional service. The service technician provided them, but the customer was charged an additional 500.

3/15/R3 / 15.3.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.456

500

Revenue / Výnosy

4

500

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

60

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

125

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

90

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2

60

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1

125

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

75

Služby / Services

Jednorázová služba / Single act service

14.12.R1 XYZ přijala do opravy elektronický přístroj. 15.12.R1 technik číslo 320 zjistil poruchu. V souvislosti s touto prací vznikly firmě přímé osobní náklady ve výši 125.[18] Ve dnech 16.12. až 17.12.R1 technici 320 a 321 poruchu odstranili, přičemž spotřebovali součástky (číslo 47, 53 a 86) za 250. Nakonec jednotka alokovala nepřímé výrobní náklady v hodnotě 350 (také prezentované vcelku). 18.12.R1 zákazník převzal opravený přistroj a zaplatil 1,500.

On 12/14/Y1, XYZ received an electronic instrument for repair. On 12/15/R1, technician # 320 diagnosed the problem (wage cost of 125[19]). From 12/16 to 12/17/Y1 technicians 320 and 321 repaired the instrument using parts # 47, 53 and 86 costing 250. Finally XYZ allocated indirect manufacturing costs of 350. The customer will called the finished repair on 12/18/Y1 and paid 1,500.

12/18/Y1 / 18.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash / Peníze

2.1.1.1

1,500

Revenue / Výnosy

4

1,500

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

250

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

400

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

350

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.74

50

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.53

85

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.86

115

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.320

125

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.321

115

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.321

160

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

350

Stejná situace s obměnou, kdy zákazník číslo 789 vyzvednul opravu až 2,1,R2.

Same facts except the customer # 789 picked up the repair on 1/2/Y2.

12/18/Y1 / 18.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.789

1,500

Revenue / Výnosy

4

1,500

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

250

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

275

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

350

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.74

50

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.53

75

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.86

125

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.320

175

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.321

100

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

325


12/31/Y3 / 31.12.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,500

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1.789

1,500

Stejná situace, ovšem s tím, že reálná hodnota přístroje byla 2,000. Jelikož cena opravy se téměř rovnala hodnotě přístroje, nebylo pravděpodobné (IAS 18.20.b), že zákazník za opravu nakonec zaplatí (zakázka měla evidenční číslo 654).

Same facts except the instrument’s fair value was only 2,000. Since the cost of the repair was almost equal to that value, the criteria for revenue recognition[20] was not met (the job number of the repair was 654).

12/18/Y1 / 18.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory, WIP / Zásoby, nedokončená výroba

1.1.4.3.654

1,000

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.74

50

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.53

75

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.86

125

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.320

175

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.321

100

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

325


1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash / Peníze

2.1.1.1

1,500

Revenue / Výnosy

4

1,500

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

250

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

400

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

350

Inventory, WIP / Zásoby, nedokončená výroba

1.1.4.3.654

1,000

Stejná situace, ovšem s tím, že zákazník nezaplatil. Jednotka si podle dohody přístroj ponechala, prodala ho za 1.800 a zbytek proplatila zákazníkovi.

Same facts except the customer did not pay. The entity (according to the agreement) took control over the asset, sold it to pay off the debt and remitted the difference to the customer.

1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash / Peníze

2.1.1.1

1,800

Revenue / Výnosy

4

1,500

Customer credit / Kredit zákazníka

1.1.5.5

300

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

250

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

400

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

350

Inventory, WIP / Zásoby, nedokončená výroba

1.1.4.3.654

1,000


1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Customer credit / Kredit zákazníka

1.1.5.5

300

Cash / Peníze

2.1.1.1

300

Stejná situace s obměnou, kdy jednotka měla podle dohody právo ponechat si celkovou prodejní cenu.

Same facts except the entity was entitled to retain the entire sales amount.

1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash / Peníze

2.1.1.1

1,800

Revenue / Výnosy

4

1,500

Contract penalty / Smluvní penále

6.1.4.1

300

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

250

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

400

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

350

Inventory, WIP / Zásoby, nedokončená výroba

1.1.4.3.654

1,000

Stejná situace s obměnou, že přístroj nebyla schopná prodat a místo toho ho odvezla na skládku. Za přepravu zaplatila 50.

Same facts except the entity was unable to sell the instrument and instead abandoned it. It also paid 50 to have it shipped to a dump.

1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loss / Ztráta

6.4.11

1,050

Inventory, WIP / Zásoby, nedokončená výroba

1.1.4.3.654

1,000

Cash / Peníze

2.1.1.1

50

Přímé vstupní náklady / Initial direct costs

15.12.R1 pan Novák podepsal smlouvu o životním pojištění své manželky na pět let. Při podpisu se zavázal zaplatit zálohu ve výši tří měsíčních splátek do 31.12.R1. 17.12.R1 pojišťovna poslala paní Novákovou ke smluvnímu lékaři, aby zjistil, zda netrpí nějakou nemocí, která by životní pojištění vylučovala (částka 10,000, dodavatel č. 987). Jelikož pojištěnec a plátce pojistného byly odlišné fyzické osoby, kontaktovala pojišťovna tentýž den detektivní kancelář (dodavatel č. 457), aby plátce pojistného ověřila (částka 15,000, dodavatel č. 457). Pojistná smlouva nabyla účinnosti 1.1.R2 a 5.1.R2 pojišťovna zaplatila všem dodavatelům.

On 12/15/R1, Mr. Smith signed a life insurance contract on his wife with agent # 271. As part of the agreement, Mr. Smith agreed to pay a down payment of three monthly payments prior to 12/31/Y1. On 12/17/Y1, the insurance company sent Mrs. Smith to its doctor (supplier # 987) to determine whether she had any pre-existing condition that would preclude insurance (cost 10,000). The same day, since the insuree and payee were different natural persons, the insurance company hired a detective (supplier # 457) for a background check on Mr. Smith (cost 15,000). The insurance agreement had a term of five years and came into force on 1/1/R2. On 1/5/R2, the insurance company paid for the services it had received.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nák.

1.1.4.3.2.1

5,000

Agent’s fee payable / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.271

5,000


12/17/Y1 / 17.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nák.

1.1.4.3.2.1

10,000

Payable, doctor / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.987

10,000


12/20/Y1 / 20.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nák.

1.1.4.3.2.1

15,000

Agent’s fee payable / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.457

15,000


12/21/Y1 / 21.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

12,000

Unearned premiums / Nezasloužené pojistné

2.1.2.1.1

12,000


1/5/Y2 / 5.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Agent’s fee payable / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.271

5,000

Payable, doctor / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.987

10,000

Agent’s fee payable / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.457

15,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

30,000


1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

3,000

Unearned premiums / Nezasloužené pojistné

2.1.2.1.1

200

Revenue / Výnosy

4.4

3,200

COS, initial direct / Nákl. na prodej, přímé vstupní

5.1.6

500

WIP, initial dir. costs / NV, přímé vstupní nákl.

1.1.4.3.2.1

500

Akruály / Accruals

Stejná situace, ovšem s tím, že pojišťovna usoudila, že jako poskytovatel služeb nemůže mít „nedokončenou výrobu“, a místo „zásob“ účtovala „akruály“.

Same facts except the insurance company, which considered itself to be a service provider, decided to recognize the items as “accruals” rather than “work in process”.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred expenses / Odložené náklady

1.1.5.4

5,000

Agent’s fee payable / Závazek vůči agentovi

2.1.1.1.271

5,000

Víceúkolová služba / Multiple-act service

15.12.R1 DEF přijala do opravy automobil. Tentýž den mechanik číslo 47 zjistil, že oprava bude vyžadovat výměnu součástek, které stály 7,350 a 9,100 a že s tím vzniknou osobní náklady ve výši 9,250 a 8,100. Mzdy spojené s diagnostikou byly 1.500. Protože DEF měla první součástku na skladě, tuto část opravy dokončila 16.12. Druhá součástka dorazila ze zahraničí 10.1.R2 a druhá část opravy byla dokončena 12.1.R2. DEF usoudila, že nejlépe korespondovaly s kompletností celkové služby (IAS 18.24.c) přímé mzdy, proto vyčíslila procento dokončení na jejich základě. Jelikož prodávala součástky se ziskem, nepřímé výrobní náklady alokovala (IAS 2.19) na základě jak mezd, tak materiálu (koeficientem 0.75). 20.1.R2 zákazník převzal opravu a zaplatil.

On 12/15/R1, DEF accepted an automobile for repair. The same day mechanic # 47 determined that the repair would require replacing parts costing 7,350 and 9,100 and that associated labor would be 9,250 and 8,100. Since it had the first part in stock, the first portion of the repair was performed on 12/16. The second part arrived from overseas on 1/10.R2 and the repair was completed on 1/12. Since it was deemed to provide the most accurate basis for measuring stage of completeness (IAS 18.24.c), the entity calculated percentage of completion on the basis of direct labor. Since it earned a profit on both parts and labor, it allocated indirect costs (IAS 2.19) on the basis both (using coefficient of 0.75). The customer accepted and paid for the repair on 1/20/R2.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nák.

1.1.4.3.2.1

1,500

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.47

1,500


12/16/Y1 / 16.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1

43,575

Revenue / Výnosy

4

43,575

COS, initial direct / Nákl. na prodej, přímé vstupní

5.1.6

800

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

7,350

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

9,250

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

12,450

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nák.

1.1.4.3.2.1

800

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.53

7,350

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.320

9,250

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

12,450


12/16/Y1 / 16.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash on hand / Pokladna

1.1.1.1

88,725

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1

43,575

Revenue / Výnosy

4

45,150

COS, initial direct / Nákl. na prodej, přímé vstupní

5.1.6

700

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

9,100

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

8,100

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

12,900

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstup. nákl.

1.1.4.3.2.1

700

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.53

9,100

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.320

8,100

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

12,900

Stejná situace s obměnou, kdy se zákazník rozhodl vyzvednout automobil po ukončení prvního úkonu.

Same facts except the customer picked up the vehicle after the first act.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nák.

1.1.4.3.2.1

1,500

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.47

1,500


12/16/Y1 / 16.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

2.1.1.1

43,575

Revenue / Výnosy

4

43,575

COS, initial direct / Nákl. na prodej, přímé vstupní

5.1.6

1,500

COS, parts / Náklady na prodej, součástky

5.1.5

7,350

COS, wages / Náklady na prodej, mzdy

5.1.2

9,250

COS, overhead / Náklady na prodej, režie

5.1.3

12,450

WIP, initial direct costs / NV, přímé vstupní nákl.

1.1.4.3.2.1

1,500

Inventory, parts / Součástky na skladě

1.1.4.5.2.53

7,350

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.320

9,250

Unallocated overhead / Nealokovaná režie

1.1.4.3.3

12,450

Stejná situace, ovšem s tím, že mechanik č. 47 nebyl schopen zjistit poruchu a jednotka automobil vrátila.

Same facts except the mechanic # 47 was not able to diagnose the problem and the entity returned the automobile without charge.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unsuccessful diag. / Neúspěšná diagnostika

6.4.11

1,500

Wages and salaries / Platy a mzdy

2.1.2.2.1.47

1,500

Ukončená služba / Completed contract

14.12.R1 XYZ uzavřela smlouvu číslo 852, podle níž měla přestěhovat pana Nováka z Prahy do Brisbane v Austrálii. 15.12.R1 zaměstnanci firmy XYZ naložili nábytek pana Nováka do kontejneru, který si XYZ pronajala od firmy ABC (dodavatel č. 25) za 2.500 a vlastním dopravním prostředkem ho dopravila do přístavu v Hamburgu, kde ho vyložili 16.12.R1. Následující den kontejner převzala jednotka DEF (dodavatel č. 32), která ho nakonec vyložila v Sydney 18.1.R2 (za tuto službu fakturovala 20.000). 20.1.R2 kontejner převzala jednotka GHI (dodavatel č. 35) a domácnost pana Nováka nakonec vyložila na místě 21.1.R2 (za tuto službu fakturovala 25.000). Pan Novák uhradil fakturu od firmy XYZ ve výši 90,000 31.12.R2.

On 12/14/R1, XYZ entered into agreement # 85 to move Mr. Smith’s household from Prague to Brisbane, Australia. On 12/15/R1, XYZ’s employees loaded Mr. Smith’s household into a container, rented from ABC (supplier # 25) for 2,500. The container arrived in Hamburg on 12/16/Y1 where it was accepted by DEF (supplier # 32). DEF transported the container to Sydney (at a cost to XYZ of 20,000), where it arrived on 1/18/R2. On 1/20/Y2, GHI (supplier # 35) accepted the container and transported it (at a cost to XYZ of 25,000) to Brisbane. The container was finally unloaded on 1/21/Y2 and Mr. Smith paid 90,000 on 1/31/R2.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory, CIP[21] / Zásoby, probíhající kontrakt[22]

1.1.4.3.2.85

2,500

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1.25

2,500


12/16/Y1 / 16.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Contract in progress / Probíhající kontrakt

1.1.4.3.2.85

15,000

Wages Payable[23] / Splatné mzdy[24]

2.1.2.2.1

5,000

Unall. variable overhead / Nealok. var. režie

1.1.4.3.2.2.3

1,000

Unall. fixed overhead / Nealok. fixní režie

1.1.4.3.2.2.4

9,000


1/18/Y2 / 18.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory, CIP / Zásoby, probíhající kontrakt

1.1.4.3.2.85

20,000

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1.32

20,000


1/21/Y2 / 21.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Receivable / Pohledávka

1.1.3.1.85

90,000

Revenue / Výnosy

4.4

90,000

COS, rental / Nákl. na prod., pronájem

5.1.3.2.2

2,500

COS, direct wages / Nákl. na prod., přímé mzdy

5.1.2

5,000

COS, fuel / Nákl. na prod., pohonné hmoty

5.1.1

1,000

COS, ind. costs / Nákl. na prod., nepřímé náklady

5.1.7

9,000

COS, subcontractor / Nákl. na prod. subdodavatel

5.1.8

45,000

Inventory, CIP / Zásoby, probíhající kontrakt

1.1.4.3.2.85

37,500

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1.35

25,000


1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

90,000

Receivable / Pohledávka

1.1.3.1.85

90,000

Stejná situace, ovšem s tím, že na cestě ze Sydney do Brisbane nákladní automobil boural a celý náklad shořel. XYZ odhadla, že panu Novákovi vznikla škoda ve výši 1,500,000. Na základě přepravní smlouvy s firmou GHI vyčíslila, že má nárok na náhradu škody ve výši 50,000, zatímco na základě dohody s pojišťovnou JKL (dodavatel č. 4) má nárok na 1,490,000.

Same facts except that on the way from Sydney to Brisbane, the vehicle crashed and the cargo burned. XYZ estimated that Mr. Smith suffered a loss of 150,000. It also determined that it could claim (on the basis of the contract for transport) 50,000 from GHI and (on the basis of its general insurance contract) 1,490,000 from JKL (supplier # 4), its insurance company.

1/22/Y2 / 20.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.5.6.1.4

1,490,000

Contract claim / Nárok na odškodné, kontrakt

1.1.5.6.2.35

50,000

Provision, customer / Rezerva, zákazník

2.1.4.3.85

1,500,000

Inventory, CIP / Zásoby, probíhající kontrakt

1.1.4.3.2.85

2,500

Inventory, CIP / Zásoby, probíhající kontrakt

1.1.4.3.2.85

15,000

Inventory, CIP / Zásoby, probíhající kontrakt

1.1.4.3.2.85

20,000

Gain / Zisk

6.3.5

2,500

31.1.R1 od pojišťovny inkasovala 1,490,000 a od firmy GHI 50,000. 30.6.R2 se s panem Novákem nakonec dohodla, že mu vyplatí prokazatelné škody ve výši 900,000 a dalších 500,000 náhradu za psychickou a citovou ujmu. Tentýž den pojišťovně vrátila 104,000.

On 1/31/Y2, XYZ received 149,000 from the insurance company and 50,000 from GHI. On 6/30/Y2, it settled with Mr. Novak, paying out 900,000 in actual damages and 500,000 for pain and suffering. The same day, it returned 104,000 to the insurance company.

1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,540,000

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.5.6.1.4

1,490,000

Contract claim / Nárok na odškodné, kontrakt

1.1.5.6.2.35

50,000


6/30/Y2 / 30.6.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Provision, customer / Rezerva, zákazník

2.1.4.3. 85

1,400,000

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.5.6.1.4

100,000

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

4,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,504,000

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ se rozhodla (aby dodržela formálně správné postupy) reverzovat původní, nepřesný odhad.

Same facts except (for formality’s sake) XYZ decided to reverse the original inaccurate estimate.

1/22/Y2 / 20.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Provision, customer / Rezerva, zákazník

2.1.4.3

1,500,000

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.5.6.1.4

1,490,000

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.5.6.1.4

1,390,000

Provision, customer / Rezerva, zákazník

2.1.4.3

1,400,000

Dlouhodobé zakázky (projekty) / Long-term (construction) contracts

Metoda procenta dokončení / The percentage-of-completion method

IAS 11.22: Pokud lze výsledek stavební smlouvy spolehlivě odhadnout, jsou výnosy a náklady spojené se stavební smlouvou vykazovány s ohledem na stupeň rozpracovanosti stavební činnosti k rozvahovému dni…

IAS 11.22: When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and contract costs associated with the construction contract shall be recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the balance sheet date...

Metoda nulového zisku / Zero-profit method

Pokud je výsledek smlouvy nejistý, výnosy nelze spolehlivě odhadnout, účtují se pouze do výše nákladů.[25]

When the outcome of a construction contract is uncertain (cannot be reliably estimated), revenue is only recognized to the extent of expenses[26].

Rané fáze kontraktu / Early contract stage

IAS 11.33: Během rané fáze smlouvy se často stává, že výsledek smlouvy nelze spolehlivě odhadnout. Přesto může být pravděpodobné, že jednotka získá zpět vynaložené náklady smlouvy. Proto se výnos vykazuje jen v rozsahu vynaložených nákladů, u nichž se předpokládá návratnost. Protože výsledek smlouvy nelze spolehlivě odhadnout, žádný zisk se nevykazuje. …

IAS 11.33: During the early stages of a contract it is often the case that the outcome of the contract cannot be estimated reliably. Nevertheless, it may be probable that the entity will recover the contract costs incurred. Therefore, contract revenue is recognised only to the extent of costs incurred that are expected to be recoverable. As the outcome of the contract cannot be estimated reliably, no profit is recognised. …

Ztráty / Losses

IAS 11.32: … Očekávaná ztráta ze stavební smlouvy se okamžitě vykáže jako náklad …

IAS 11.33: Pokud nelze výsledek smlouvy spolehlivě odhadnout, lze považovat za pravděpodobné, že celkové náklady překročí celkové výnosy ze smlouvy. V takových případech je třeba předpokládané překročení celkových nákladů nad výnosy vykázat jako náklad ihned, v souladu s IAS 11.36. Je-li pravděpodobné, že celkové náklady předmětu smlouvy překročí celkový výnos ze smlouvy, je očekávaná ztráta okamžitě vykázána jako náklad.

IAS 11.32: An expected loss on the construction contract shall be recognised as an expense immediately …

IAS 11.33: However, even though the outcome of the contract cannot be estimated reliably, it may be probable that total contract costs will exceed total contract revenues. In such cases, any expected excess of total contract costs over total contract revenue for the contract is recognised as an expense immediately in accordance with IAS 11.36 When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognised as an expense immediately.

Účetní postupy / Accounting procedures and policies

Tradičně se procento dokončení počítalo na základě skutečně vykonané práce a pak se na základě tohoto procenta vypočítaly jak vykázané výnosy, tak vykázané náklady. Moderním trendem je však účtovat skutečné náklady a pouze na jejich základě vypočítat výnosy. Tento postup se však nedá nazvat „procento dokončení“, nýbrž metoda „náklad k nákladu“.[27]

Traditionally, percentage of completion was determined on the basis of actual work performed and both revenue and expenses were calculated on the basis of this percentage. Currently, common practice is to record actual expenses (as incurred) and calculate revenue on the basis of these. This method cannot, however, be properly called “percentage of completion” but should rather be referred to as “cost-to-cost basis”[28].

Příklady / Examples

1.1.R1 firma XYZ byla najata na dlouhodobý projekt číslo 123. Zavázala se projekt dokončit do 2 let za částku 3.000.000 a odběrateli fakturovala zálohy ve výši 250,000 kvartálně (který ihned zaplatil). Firma odhadla, že jí vzniknou celkové náklady ve výši 2.000.000 (pro zjednodušení se předpokládá, že se nekapitalizuje žádný úrok). Projekt se rozhodla sledovat metodou „náklad k nákladu“ (stadium dokončení samotné práce proto nesledovala).

2.1.R1 vznikl firmě první náklad (ve výši 1,000). Během celého roku jí pak vznikly náklady v celkové výši 900.000. Projekt skutečně dokončila a odevzdala 31.12.R2, přičemž za druhý rok jí vznikly náklady ve výši 1.100.000.

On 1/1/Y1, XYZ was retained for long-term construction project # 123. It agreed to complete the project in two years for a total fee of 3,000,000 (for simplicity, it is assumed no interest was capitalized) and estimated a cost to complete of 2,000,000. It invoiced the contractee 250,000 quarterly, which the contractee promptly paid. The entity elected to use a cost-to-cost basis and did not, as a result, determine the physical stage of completion.

On 2/1/Y1, it incurred its first cost (of 1,000). During the remainder of the first year it incurred additional costs of 900,000 in total. It completed the project by 12/31/R2, incurring additional year two costs of 1,100,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

250,000

Contract billings / Fakturace projektů

2.2.8.2.123

250,000


1/2/Y1 / 2.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Contract in progress / Probíhající kontrakt

1.5.3.1.1.123

1,000

Payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

1,000


2/2/Y1 / 2.2.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

1,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

COS, L-T project / Náklady, dlouhodobý projekt

1.1.1.2

900,000

Contract in progress / Probíhající kontrakt

1.5.3.1.123

900,000

Contract billings / Fakturace projektů

2.2.8.2.123

1,000,000

Contract receivable / Pohledávka na kontrakt

1.5.3.2.123

350,000

Revenue, L-T project / Výnosy, dlouh. projekt

4.5

1,350,000[29]

Stejná situace s obměnou, kdy zákazník zaplatil čtvrtletní zálohy ve výši 375,000.

Same facts, except the contractee paid 375,000 quarterly.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

COS, L-T project / Náklady, dlouhodobý projekt

1.1.1.2

900,000

Contract in progress / Probíhající kontrakt

1.5.3.1.123

900,000

Contract billings / Fakturace projektů

2.2.8.2.123

1,000,000

Unearned contr. rev. / Nezasl. proj. výnosy

2.2.8.2.1

600,000

Revenue, L-T project / Výnosy, dlouh. projekt

4.5

1,350,000

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ financovala projekt 5% půjčkou od banky.

Same facts, except XYZ funded the project with a 5% bank loan.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

COS, L-T project / Náklady, dlouhodobý projekt

1.1.1.2

900,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

42,857

Contract in progress / Probíhající kontrakt

1.5.3.1.123

857,143

Contract billings / Fakturace projektů

2.2.8.2.123

1,000,000

Unearned contr. rev. / Nezasl. proj. výnosy

2.2.8.2.1

600,000

Revenue, L-T project / Výnosy, dlouh. projekt

4.5

1,350,000

Procento dokončení, speciální účty / Percentage of completion, special accounts

Pokud se zvolí metoda procenta dokončení, na sledování projektu se běžně používají tzv. speciální účty.[30]

1. probíhající kontrakt (pohledávka na kontrakt),

2. fakturace (u probíhajícího kontraktu).

Traditional percentage of completion accounting requires the following special accounts[31].

1. Contract in progress (CIP)

2. Billings (on contract in progress)

Příklady / Examples

1.1.R1 jednotka ABC najala firmu XYZ, aby jí postavila budovu. Smlouva zněla na pevnou částku a obsahovala jasné a závazné podmínky, které umožnily spočítat věcné stadium (procento) dokončení. Celková smluvní částka byla 4.000.000 a očekávané náklady na dokončení (včetně úroku) byly 3.000.000. 1.1.R1 jednotka ABC zaplatila zálohu ve výši 1.000.000 a společnost XYZ financovala zbytek prostřednictvím účelové kontokorentní půjčky. Během R1 XYZ dokončila 35 % smlouvy číslo 01/14 a vznikly jí náklady ve výši 1.200.000 (včetně úroku 2.000). Během R2 jednotka projekt dokončila a vznikly jí náklady ve výši 1.800.000 (včetně úroku 80.000).

1/1/Y1, ABC contracted XYZ to construct a building. The contract was a fixed-fee agreement including clear and binding conditions allowing an exact calculation of the stage of completion. The total contract amount was 4,000,000 and estimated costs to complete (including interest) were 3,000,000. 1/1/Y1, ABC paid an advance of 1,000,000 and XYZ financed the remainder using a dedicated line of credit. During 2YY1, XYZ completed 35% of contract # 01/14, incurring costs (including 2,000 interest) of 1,200,000. During Y2, XYZ completed the contract, incurring costs (including interest of 80,000) of 1,800,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000,000

Billings on contract / Fakturace na kontrakt

B.1/14

1,000,000


1/1/Y1 - 12/31/Y1 / 1.1.R1 – 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Contract in progress / Probíhající kontrakt

CIP.1/14

1,200,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,198,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

198,000

Line of credit / Úvěrová linka

2.2.3.1

198,000

Line of credit / Úvěrová linka

2.2.3.1

2,000

31.12.Y1 jednotka při vytváření své výsledovky spočítala výnosy (celková kontraktní částka X % dokončení = výnosy) a náklady (celkový očekávaný zbývající náklad[32] X % dokončení = náklady). Protože o speciálních účtech formálně neúčtovala, tyto částky jednoduše přičetla k ostatním výnosům a nákladům na své výsledovce.

On 12/31/Y1, to prepare its income statement, XYZ calculated revenue (total contract amount x % of completion = revenue) and cost of sales (total remaining costs x % of completion = cost of sales[33]). Since it used special accounts, it did not record these amounts in its general ledger, but simply reported them in its income statement.

Revenue / Výnosy

4.000.000 X 35% =

1,400,000

Cost of Sales / Náklady na prodej

3,000,000 X 35% =

1,050,000

Gross profit / Hrubý zisk

350,000

Z důvodu vyrovnání své rozvahy zaúčtovala rozdíl mezi speciálními účty „fakturace“ (B.1/14) a “kontrakt“ (CIP 1/14) jako pohledávku.

To balance its balance sheet, it compared Billings (B.1/14) with the Contract in progress (CIP 1/14) and simply recorded the difference as a receivable.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Contract in progress[34] / Probíhající kontrakt[35]

1.5.3.1.1

200,000

Stejná situace s obměnou, kdy zákazník zaplatil zálohy v celkové výši 1,500,000 (jednotka nekapitalizovala žádný úrok).

Same facts, except the customer pre-paid 1,500,000 (XYZ did not capitalize any interest).

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned cont. rev. / Nezasloužené vý. kont.

2.2.8.2.1

300,000[1]IAS 2.3: „V okamžiku prodeje se zůstatková hodnota zásob zaúčtuje jako náklad, a to ve stejném období jako související výnos“.

Z tohoto ustanovení také vyplývá, že aktivace (kde se náklad zaúčtuje dřív, než související výnos) není konzistentní s požadavky IAS 2, přestože IAS 1 firmám dovoluje sestavovat druhovou výsledovku (kde se aktivace objevuje). Zde se jedná o vnitřní rozpor IFRS (pozůstatek jeho historického vývoje), který definitivně odstraní až dokončení širšího projektu týkajícího se vykazování podle IFRS (viz: gaap.cz/main_page/Cz/main/Extra/dp-prel-views-fin-stmt-presentation_103.pdf).[2]IAS 18.14: Výnos z prodeje zboží se uznává, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

(a) entita (účetní jednotka) převedla na kupujícího významná rizika a výhody spojené s vlastnictvím zboží či výrobku,

(b) entita si nezachovává pokračující manažerskou angažovanost v míře obvykle spojované s vlastnictvím prodaného zboží, ani skutečnou kontrolu nad tímto zbožím,

(c) částka výnosů může být spolehlivě určena,

(d) je pravděpodobné, že ekonomické užitky, které jsou s transakcí spojeny, poplynou entitě,

(e) vzniklé náklady nebo náklady, které s ohledem na transakci teprve vzniknou, mohou být spolehlivě určeny.[3]IAS 2.34: When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the related revenue is recognised.

This requirement also implies that IAS 1 (which allows a “nature of expense” income statement including “Changes in inventories of finished goods and work in progress”, a non-revenue item presented in a way to make it appear as a result of a sale of goods or services) inconsistent with IAS 2. This internal conflict between the two standards is legacy of IFRS’s historical evolution and will, in the near future, be resolved by this project (see: gaap.cz/main_page/Cz/main/Extra/dp-prel-views-fin-stmt-presentation_103.pdf).[4]IAS 18.14: Revenue from the sale of goods shall be recognised when all the following conditions have been satisfied:

(a) the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;

(b) the entity retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;

(c) the amount of revenue can be measured reliably;

(d) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and

(e) the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.


[5]IAS 2.19: Mají-li poskytovatelé služeb zásoby, vykazují je ve výši na ně vynaložených nákladů. Tyto náklady zahrnují zejména mzdové a ostatní náklady na pracovníky, kteří se bezprostředně podílejí na poskytování služby, včetně nákladů na dohlížející pracovníky a včetně příslušných režií. Osobní a jiné náklady vynaložené v souvislosti s prodejem a náklady správního aparátu se nezahrnují do ocenění, ale jsou uznány jako náklady ovlivňující zisk v období, v němž byly vynaloženy. Náklady na zásoby poskytovatelů služeb nezahrnují marži ani režijní náklady, které se často promítají do cen účtovaných poskytovateli služeb.


[6]IAS 18.20: Může-li být spolehlivě odhadnut výsledek transakce, která zahrnuje poskytnutí služeb, lze provést uznání výnosů spojených s transakcí odkazem na stupeň dokončení celé transakce k rozvahovému dni. Výsledek transakce lze spolehlivě odhadnout, pokud jsou současně splněny následující podmínky:

(a) částku výnosu lze spolehlivě určit,

(b) je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou entitě,

(c) k rozvahovému dni je možné spolehlivě určit stupeň dokončení transakce a

(d) vynaložené náklady transakce a náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě určeny.[7]IAS 2.19: To the extent that service providers have inventories, they measure them at the costs of their production. These costs consist primarily of the labour and other costs of personnel directly engaged in providing the service, including supervisory personnel, and attributable overheads. Labour and other costs relating to sales and general administrative personnel are not included but are recognised as expenses in the period in which they are incurred. The cost of inventories of a service provider does not include profit margins or non-attributable overheads that are often factored into prices charged by service providers.


[8]IAS 18.20: When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, revenue associated with the transaction shall be recognised by reference to the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period. The outcome of a transaction can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied:

(a) the amount of revenue can be measured reliably;

(b) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;

(c) the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and

(d) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.[9]Pokud se jedná o předmět (věc s hmotnou podstatou), IFRS (IAS 18.14) se aplikuje relativně snadno, aniž by v praxi nastávaly vážnější komplikace. Když se jedná o službu, rizika a výhody vlastnictví se (obvykle) zjistit nemohou, proto IFRS (18.20) toto kritérium vypouští. Problém je však v tom, že jej ničím konkrétním nenahradil. Obsahuje sice abstraktní povídání o procentu dohotovení, pravděpodobnosti či možnosti určit výnosy či náklady, ale nic konkrétního neříká.

Naštěstí s výnosem vždy musí vzniknout související pohledávka (či příjem), a proto se na situace, kde IAS 18 neposkytuje dostatečné instrukce, může používat IAS 39, kde odstavec 14 říká: „Účetní jednotka zaúčtuje finanční aktivum nebo finanční závazek v rozvaze pouze tehdy, kdy se na ní začnou vztahovat smluvní podmínky nástroje (stane se stranou dohody, ze které nástroj vyplývá).“ Proto výnos související se službou se může zaúčtovat v okamžiku, kdy firmě vznikne právně vymahatelný nárok na peníze.[10]When a transaction involves selling goods, IFRS (IAS 18.14) is precise and concrete, since determining, objectively, when risks and rewards of ownership transfer presents little practical challenge. Unfortunately, when it comes to services, IFRS (18.20) punts. Rather than practically applicable guidance, it resorts to platitudes and advises one to evaluate the stage of completion.

Fortunately, IAS 39.14 is quite specific ”An entity shall recognise a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and only when, the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument.” Since revenue must always be accompanied by a financial instrument (a receivable) or cash, service revenue may be recognized when an entity completes the service (or its part) and (as a result) gains a legally enforceable right to demand cash.[11]The entity could record goods in transit, but most companies would not do so (too much effort involved).


[12]Jednotka by sice mohla účtovat o zboží na cestě, ale stále by je vykazovala v zásobách, proto by to většina firem neudělala (aby si ušetřila práci).


[13]Zde není důležité, kdo hradí náklady. Důležité je, že v okamžiku, kdy od dodavatele zboží převezme třetí strana (není podmínkou, že to musí být odběratel), dodavatel předal rizika a výhody vlastnictví, takže má nárok zaúčtovat jak výnos, tak náklad. Je také pravděpodobné, že odběratel předmět zaúčtuje až v okamžiku převzetí. Jelikož dopravce o předmětu účtovat nebude (u něj se jedná o službu), předmět nebude na konci roku vykazovat nikdo. Toto dilema kdysi trápilo plánovací komise, ale tvůrci IFRS (kteří tvoří účetní standardy pro jednotlivé podniky, nikoli pro centrálně plánované hospodářství) v tom žádnou nekoncepčnost nevidí.


[14]Individual expense items were accounted for using supplemental tables as shown in example: Perpetual method, job costing, Simplified approach.


[15]Konkrétní nákladové položky se sledovaly pomocí vedlejších tabulek, jak se uvádí v příkladu Zakázková výroba, Zjednodušený postup.


[16]Pokud jednotka není schopná odhadnout, kdy a v jakém rozsahu bude následný servis poskytovat, nezasloužené výnosy (výnosy příštích období) vykazuje lineárně (IAS 18.příloha.11). Související náklady však vykazuje v období, kdy vzniknou.


[17]If the entity is unable to estimate when and to what extent the customer will require the related service, it recognizes (IAS 18.Appendix.11) the revenue over the service period. The related service costs are expensed as incurred.


[18]Tento náklad se skládá ze základní mzdy, přesčasů, odvodů, atd. Jelikož se sleduje pomocí doplňkové tabulky, jednotka ho zde účtuje vcelku.


[19]Wage costs comprise basic wages, overtime, social security, health insurance, etc. Since the entity accounts for these components of wage using supplemental tables, they are presented here as a single cost item.


[20]It is probable (50% or more likely) that economic benefits will flow to the entity (IAS 18.20.b).


[21] Without the successful completion of the final act (unloading the household at its final destination) the entire series of acts has no value, the final act is significantly more valuable then the remainder. In this case IAS 18.25 requires the entity to wait, and recognize revenue upon completion of that final act.


[22]Protože bez posledního úkonu (vyložení nábytku) nemá služba stěhování žádnou hodnotu, poslední úkon má nesrovnatelně vyšší hodnotu než všechny ostatní úkony. Proto jednotka musela (podle IAS 18.25) počkat a všechny výnosy mohla zaúčtovat až po ukončení posledního úkonu.


[23]Wages are payable to several employees. For simplicity, they are presented here in the aggregate.


[24] Mzdy patří vícero pracovníkům. Pro přehlednost se zde uvádí dohromady.


[25] Přestože IFRS (IAS 11.32) tento postup formálně neoznačuje jako „metodu“, v literatuře se běžně nazývá „metodou nulového zisku“, aby se zdůraznil její dopad nejen na výsledek hospodaření, ale také na výnosy a náklady.


[26] Although IFRS (IAS 11.32) does explicitly title this method, in literature it is commonly referred to as the Zero profit method to draw attention to its effect not only on net income but also revenue and expense.


[27] Metoda náklad k nákladu nesleduje skutečně vykonanou práci, proto není konzistentní s písmenem IAS 11. Nicméně má své výhody: 1. je jednodušší, 2. může se účtovat, aniž by se musely tvořit speciální účty, 3. většina auditorů ji považuje za méně subjektivní, takže proti jejímu používání nemívají žádné výhrady.


[28] Although IAS 11 explicitly states that long-term contracts shall be accounted for using the percentage of completion method, the cost-to-cost basis has its advantages: 1. it is easy to use, 2. it does not require special accounts and 3. most auditors find it less subjective and so accept it without qualification.


[29] 900 000 / 2 000 000 X 3 000 000 = 1 350 000


[30] Speciální účty (podrozvahový) zde použité nejsou součástí formální účtové soustavy, proto nejsou součástí vzorové účtové osnovy.


[31] Since they are not, in and of themselves, a formal component of the general ledger, the special accounts used herein are not listed in the sample chart of accounts.


[32] V literatuře se také často objevuje kalkulace: celková kontraktní částka - hrubý zisk x % dokončení = náklady, ale výsledek obou kalkulací je stejný.


[33] Literature also often defines this calculation as total contract amount – gross profit x % of completion, the result is the same.


[34] Since this is a special entry, it has only the one side. Protože se jedná o speciální zápis, má pouze jednu stranu.


[35] Jedná o speciální zápis, proto má pouze jednu stranu.
Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com