Pohledávky / Receivables

Pohledávka je peněžní nárok, který vznikl tím, že jednotka dodala zboží či výrobek, nebo poskytla službu v rámci hlavní činnosti firmy.

Receivables are claims to cash resulting from the delivery of goods or rendering of services as part of an entity’s core, ongoing operations.

Ocenění / Measurement

Základní pravidlo (IAS 39.46) je, že všechny půjčky a pohledávky se musí diskontovat oceňovat v amortizované ceně pomocí metody efektivní úrokové sazby. Výjimkou (IAS 39.AG79) jsou pouze pohledávky (závazky) z obchodního styku bez stanovené úrokové sazby, pokud jejich splatnost (v celku nebo části) nepřekročí 12 měsíců[1] a pokud rozdíl mezi jejich současnou a nominální hodnotou není materiální.

The basic rule (IAS 39.46) is that loans and receivables are discounted (using the effective interest method). The exception (IAS 39.AG79) is short-term[2] trade receivables (and payables) without a stated interest rate where the effect of discounting is not material.

Příklady / Examples

Pohledávka z obchodního styku / Trade (account) receivable

15.4.R1 XYZ prodala firmě ABC (odběratel číslo 8, faktura číslo 6) zboží (na skladě evidované pod číslem 79) za 10,000 (splatnost 30 dní). Zákazník zaplatil včas na účet 4 u banky 3.

On 4/15/Y1 XYZ sold ABC (customer # 8, invoice # 6) goods (warehouse # 79) for 10,000 on 30-day credit. The customer paid on time to bank 3, account 4.

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.8.6

10,000

Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží

5.1.4

8,000

Revenue / Výnosy

4

10,000

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4.79

8,000


5/15/Y1 / 15.5.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.3.4

10,000

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.8.6

10,000

Stejná situace s obměnou, že jednotka sledovala jak výnosy, tak náklady pro každého zákazníka/dodavatele zvlášť (zboží prodala zákazníkovi 8 a původně koupila od dodavatele 12).

Same facts except the company decided to record expenses for each customer / supplier separately (it sold the goods to customer 8 originally purchased the goods from supplier 12).

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.8.6

10,000

Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží

5.1.4.12

8,000

Revenue / Výnosy

4.8

10,000

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4.12.79

8,000

Skonto / Rapid payment discount

Stejná situace, ovšem s tím, že platební podmínky byly 2/10 net 30.

Same facts except the payment terms were 2/10 net 30.

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.8.4

10,000

Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží

5.1.4

8,000

Revenue / Výnosy

4

10,000

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4.79

8,000


5/15/Y1 / 15.5.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.3.4

9,800

Rapid payment discount / Skonta

4.(2.1)

200

Accounts receivable / Pohledávky z obc. styku

1.1.3.1.8.4

10,000

Stejná situace s tím, že zboží se prodalo 30.12.R1 a firma měla zkušenost, že zákazník skonta využíval.[3]

Same facts except the goods were sold on 12/31/Y1 and in the company’s experience this customer took advantage of rapid payment discounts[4].

12/30/Y1 / 30.1.R1

P ref / Ćú

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z ob. styk.

1.1.3.1.8.4

10,000

Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží

5.1.4

8,000

Rapid payment discount / Skonta

4.(2.1)

200

Revenue / Výnosy

4

10,000

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4.79

8,000

Discount allow. / Opravná položka na slevu

1.1.3.1.(8.4)

200


1/9/Y2 / 9.1.R2

P ref / Ćú

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.3.4

9,800

Discount allow. / Opravná položka na slevu

1.1.3.1.(8.4)

200

Accounts receivable / Pohledávky z ob. styk.

1.1.3.1.8.4

10,000

Zjednodušený postup:[5]

Simplified approach:[6]

12/30/Y1 / 30.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.3.4

9,800

Revenue / Výnosy

4

200

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.8.4

10,000

Množstevní sleva / Quantity discount

4.1.R1 firma XYZ prodala firmě DEF (odběratel číslo 9, faktura číslo 3) 10 jednotek zboží č. 24 za 10,000. Po odběru 100 kusů za jeden rok nabízela 10% množstevní slevu. Na základě historické zkušenosti jednotka odhadla, že ABC odebere do konce roku minimálně 1,000 jednotek.

On 1/4/Y1 XYZ sold DEF 10 units of merchandise # 24 for 10,000. After it purchased 100 units, the customer was entitled to a 10% discount. On the basis of its historical experience, XYZ estimated that DEF would purchase at least 1,000 units by year-end.

1/4/Y1 / 4.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.9.3

10,000

Quantity discount / Množstevní sleva

4.(2.1)

1,000

Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží

5.1.4

6,000

Revenue / Výnosy

4

10,000

Discount allowance / Opravná položka, slevy

1.1.3.1.(4.9)

1,000

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4.24

6,000

Po odebrání 100 kusů připsala XYZ zákazníkovi slevu na účet.

After ordering the 100th item, XYZ credited the customer’s account for the discount.

9/15/Y1 / 15.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Discount allowance / Opravná položka, slevy

1.1.3.1.(4.9)

10,000

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.9

10,000

Zákazník neodebral do konce roku 100[7].

The customer did not purchase 100 by year-end[8].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Discount allowance / Opravná položka, slevy

1.1.3.1.(4.9)

8,750

Quantity discount / Množstevní sleva

4.(2.1)

8,750

Ačkoliv měla XYZ zkušenost, že zákazník odebírá minimálně 100 jednotek za rok, opravnou položku nevytvořila.[9]

Although XYZ’s experience was that the customer purchased at least 100 units per year, it did not record an allowance.[10]

9/15/Y1 / 15.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Quantity discount / Množstevní sleva

4.(2.1)

10,000

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.9

10,000

Odložená splatnost / Extended credit terms

15.4.R1 XYZ prodala[11] zboží za 10,600. Zboží se běžně prodávalo (za běžných platebních podmínek) za v průměru 10,000. Splatnost byla odložena do 15.10.R1.

On 4/15/Y1 XYZ sold goods[12] for 10,600 payment due 10/15/Y1. The goods commonly sold, on average, for 10,000 at standard credit terms.

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1

10,600

Revenue / Výnosy

4

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

600


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

250

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

250

30.6.R1 XYZ prodala zboží v hodnotě 10,000 za celkem 11.600. Splatnost byla 24 měsíců a zákazník se zavázal platit kvartálně pouze úrok.

On 6/30/Y1 XYZ sold goods valued at 10,000 for 11.600 in total. Payment was due in 24 months and the customer agreed to make quarterly interest only payments.

6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1

11,600

Revenue / Výnosy

4

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

1,600


9/30/Y1 / 30.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

200

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

200

Accounts receivable / Pohledávky z obch.

1.1.3.1

200

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

200


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,200

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

200

Accounts receivable / Pohledávky z obch.

1.1.3.1

10,200

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

200

Stejná situace s obměnou, kdy jednotka zvolila jednodušší účetní postup.

Same facts except the entity elected a simpler approach.

6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1

10,000

Revenue / Výnosy

4

10,000


9/30/Y1 / 30.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

200

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

200

30.6.R1 XYZ prodala zboží v hodnotě 10,000. Splatnost byla 24 měsíců a zákazník se zavázal zaplatit celkem 11.600. XYZ se rozhodla aplikovat metodu efektivního úroku kvartálně.

On 6/30/Y1 XYZ sold goods valued at 10,000. Payment was due in 24 months and the customer agreed pay 11,600. XYZ decided to apply the effective interest method on a quarterly basis.

P

Present value

Discount rate

Interest income

O

Současná hodnota

Diskontní sazba

Výnosový úrok

A

B = B(B+1) + D

C

D = B * C

1

10,000

1.87%*

187

2

10,187

1.87%

191

-

-

-

-

7

11,177

1.87%

209

8

11,387

1.87%

213

1,600

* 1.87257%


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1

11,600

Revenue / Výnosy

4

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

1,600


9/30/Y1 / 30.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred interest / Odložený úrok

1.1.3.1.(1)

187

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

187

Stejná situace s obměnou, kdy se zákazník zavázal platit 1,362 kvartálně po dobu 8 kvartálů.

Same facts, except the customer agreed to pay 1,362 quarterly for the 8 quarters.

P

Rate

Receivable

Interest

Payment

Principle

O

Sazba

Pohledávka

Úrok

Splátka

Jistina

A

B

C = C(C+1) - F

D = B * C

E

F = E – D

1

1.94%

10,000

194

1,362

1,167

2

1.94%

8,833

172

1,362

1,190

-

-

-

-

-

-

7

1.94%

2,646

51

1,362

1,310

8

1.94%

1,336

26

1,362

1,336

894

10,894

10,000

* 1.94265%


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Installment sales / Splátkový prodej

1.2.2.4.2

10,894

Revenue / Výnosy

4

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

1.2.2.4.2.(1)

894


9/30/Y1 / 30.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,362

Deferred interest / Odložený úrok

1.2.2.4.2.(1)

194

Installment sales / Splátkový prodej

1.2.2.4.2

1,362

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

194

31.12.R1 XYZ prodala stroj, který vyrobila na zakázku pro firmu ABC. ABC se zavázala zaplatit akontaci 2.400 a roční splátky 1.200 po dobu 8 let. Na základě průměrné marže (25 %) a výrobních nákladů (8.000) vypočítal obchodní zástupce prodejní cenu na 10.000.

On 12/31/Y1, XYZ sold a machine made to ABC’s specifications. ABC agreed to pay 2,500 down and 1,200 per annum for 8 years. Based on its average profit margin (25%) and manufacturing costs (7,000), the sales representative calculated the sales price to be 10,000.

P

Payment

Rate

Present value

O

Splátka

Sazba

Současná hodnota

A

B

C

D=B/(1+C)A

0

2,400

5.50%

2,400

1

1,200

5.50%

1,137

-

-

-

-

7

1,200

5.50%

825

8

1,200

5.50%

782

12,000

10,000

Protože z této prodejní ceny vyplývala nerozumně nízká diskontní sazba (5,5 %), XYZ vypočítala, že kdyby si býval zákazník půjčil od banky, býval by jí zaplatil 7,5 %.

Since this selling price implied an unreasonably low discount rate (5.5%), the company determined that if the customer had borrowed from the bank, it would have paid 7.5%.

P

Payment

Rate

Present value

O

Splátka

Sazba

Současná hodnota

A

B

C

D=B/(1+C)A

0

2400

7.50%

2,400

1

1,200

7.50%

1,116

-

-

-

-

7

1,200

7.50%

723

8

1,200

7.50%

673

12,000

9,429


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,400

Installment sales / Splátkový prodej

1.2.2.4.2

9,600

Revenue / Výnosy

4

9,429

Deferred interest / Odložený úrok

1.2.2.4.2.(1)

2,571


P

Rate

Net Receivable

Interest

Payment

Principle

O

Sazba

Čistá pohl.

Úrok

Splátka

Jistina

A

B

C = C(C+1) - F

D = B * C

E

F = E – D

0

7.50%

9,429

0

2,400

2,400

1

7.50%

7,029

527

1,200

673

-

-

-

-

-

-

7

7.50%

2,646

2,155

1,200

1,038

8

7.50%

1,336

1,116

1,200

1,116

2,571

12,000

9,429


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,200

Deferred interest / Odložený úrok

1.2.2.4.2.(1)

527

Installment sales / Splátkový prodej

1.2.2.4.2

1,200

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

527

Následné oceňování / Subsequent measurement

Opravná položka pro nedobytné pohledávky / Allowance for doubtful accounts

Účetní jednotka má povinnost (IAS 39.64) tvořit opravné položky pro finanční nástroje (včetně půjček a pohledávek), pokud existuje důkaz (například historická zkušenost), že se mohou stát nedobytnými. Nejprve je posuzuje jednotlivě (obvykle půjčky) a pak souhrnně (pohledávky).[13]

Each entity is obligated (IAS 39.64) to determine whether its financial assets carried at amortized cost are impaired. It first does so individually (generally with loans), then in aggregate (generally with receivables). If objective evidence of impairment exists (for example if historical experience shows that some receivables always become uncollectible), it is obligated to record an expense against an allowance account[14].

Příklady / Examples

Metoda věkové struktury / Aging schedule method

31.12.R1 XYZ na konci období určila věkovou strukturu pohledávek.

On 12/31/R1 XYZ aged its receivables.

Accounts Receivable Aging Schedule / Věková struktura pohledávek

> 30[15] [16]

30 > 60

60 > 90

90 > 180

180 >

Sum / Celkem

70,000 Kč

13,000

11,000

4,000

2,000

100,000 Kč

x 1.43%

x 3.00

x 25.20

x 45.95

x 100.00%

1,000 Kč

+ 390

+ 2,772

+ 1,838

+ 2,000

= 8,000 Kč


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Uncollectible accounts / Nedobytné pohledávky

5.2.9

8,000

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

8,000

14.1.R2 XYZ usoudila, že pohledávka číslo 3 u zákazníka 8 se stala nedobytnou.

On 1/14/Y2 XYZ determined that receivable 3 with customer 8 is uncollectible.

1/14/Y2 / 14.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

250

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.8.3

250

24.1.R2 XYZ usoudila, že pohledávka číslo 12 u zákazníka 72 se stala nedobytná.

On 1/14/Y2 XYZ determined that receivable 12 with customer 72 is uncollectible.

1/24/Y2 / 24.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

750

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.72.12

750

Atd. / Etc.

20.6.R2 zákazník 72 neočekávaně proplatil fakturu 12.

On 6/20/Y2 customer 72 unexpectedly paid invoice 12.

6/20/Y2 / 20.6.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.72.12

750

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

750

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

750

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.72.12

750

Stejná situace s obměnou, že jednotka se rozhodla provést storno zápis.[17]

Same facts except entity elected to using a voiding entity, rather than a reversal[18].

6/20/Y2 / 20.6.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

(750)

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.72.12

(750)

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

750

Accounts receivable / Pohledávky z obch. styku

1.1.3.1.72.12

750

Některé společnosti, aby si ušetřily práci, používají zjednodušený zápis (který je přijatelný, pokud se nejedná o podstatné položky).

To save effort, some companies use the following shortcut (acceptable unless material amounts are involved).

6/20/Y2 / 20.6.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

750

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

750

Během roku XYZ odepsala pohledávky ve výši 8.500, čímž přečerpala opravnou položku. Jelikož se však nejednalo o významný[19] rozdíl, pouze ho přiúčtovala do roku 2 poté co odhadla opravnou položku pro tento rok ve výši 9,000.

Throughout the year, XYZ wrote off receivables totaling 8,500, exceeding the allowance. Since the difference was not significant[20] , it simply added it to year 2’s allowance, which was calculated to be 9,000.

12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Uncollectible accounts / Nedobytné pohledávky

5.2.9

9,500

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

9,500

Metoda procenta výnosů / Percentage of sales method

31.12.R1 ABC vynásobila celkové výnosy (na fakturu) 320,000 faktorem 2,5 % a tím zjistila, že náklad na nedobytné pohledávky za rok 1 měl být 8,000. Během roku 2 odepsala ABC pohledávky v celkové výši 8.500. Aby se s tímto růstem vyrovnala, na konci roku X2 zvýšila původní faktor na 2,969 %. [21]

On 12/31/Y1, ABC multiplied total credit sales of 320,000 by 2.5% to estimate a bad debt expense of 8,000 for year one. During year 2, a total of 8,500 were written off. To compensate, XYZ increased its bad debt factor from the original 2.5% to 2.969%[22].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Uncollectible accounts / Nedobytné pohledávky

5.2.9

8,000

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

8,000


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Uncollectible accounts / Nedobytné pohledávky

5.2.9

9,500

Bad debt allow. / Opr. pol. nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

9,500

Půjčky / Loans

Na rozdíl od pohledávek (kde se s určitou úrovní nedobytnosti počítá), u půjček se předpokládá, že budou spláceny. Proto se netvoří opravné položky, nýbrž rezervy.[23]

In contrast to receivables (where a certain level of uncollectability is assumed to be normal), loans should be made with the assumption that they will be collected. Consequently, provisions (not allowances) should be used[24].

Příklady / Examples

XYZ poskytuje a spravuje úvěry. 4.5.R1 poskytla firmě ABC nezajištěný obchodní úvěr v hodnotě 10.000 (pro jednoduchost se úroky a poplatky v tomto příkladě ignorují). 31.12.R1 ověřila portfolio půjček a zjistila, že tento úvěr není nedobytný.

18.11.R2 XYZ zjistila, že jednotka ABC má vážné platební potíže a že je méně než 50% pravděpodobné, že tento úvěr bude schopná splácet. Odhadla, že pokud ABC skončí v likvidací, likvidátor jí přiřkne 3.000.

14.5.R3 ABC byla likvidována a její likvidátor vyplatil 2.000.

XYZ originates and services commercial loans. On 5/4/Y1, it originated an unsecured business loan of 10,000 (for simplicity, interest and origination fees are ignored) to ABC. On 12/31/Y1, it evaluated its loan portfolio and determined that the loan was performing.

On 11/18/Y2, it determined that ABC was experiencing significant financial difficulty and might not be able to repay the principle amount. It estimated that if ABC were liquidated, it would receive 3,000.

On 5/14/Y3, ABC was liquidated and XYZ awarded 2,000.

5/4/Y1 / 4.5.R1

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loan # 123[25] / Půjčka č. 123[26]

10,000

Cash in bank / Banka

10,000

12/31/Y2 / 31.12.R2

Protože půjčka se nezdá být nedobytná, není nutný žádný zápis.

Since the loan has not been selected for evaluation (no objective evidence of impairment exists), no entity is made.

11/18/Y2 / 18.11.R2

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loss on non-performing loan / Ztráta na nedobytné půjčce

7,000

Provision, loan #123 / Rezerva, půjčka č. 123

7,000


11/18/Y2 / 18.11.R2

Dr. / Md

Cr./ Dal

Provision, loan #123 / Rezerva, půjčka č. 123

7,000

Cash in bank / Banka

2,000

Loss on non-performing loan / Ztráta na nedobytné půjčce

1,000

Provision, loan #123 / Rezerva, půjčka č. 123

10,000

Stejná situace s obměnou, že XYZ usoudila, že zajištění věřitelé mají vyšší nároky, než je čistý majetek firmy.

Avšak 14.5.R3 likvidátor přece jenom vyplatil 1.000.

Same facts, except on 18.11.R2 XYZ determined that secured creditors had claims greater than ABC’s net assets.

Nevertheless, on 5/14/Y3, the liquidator paid out 1,000.

11/18/Y2 / 18.11.R2

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loss on non-performing loan / Ztráta na nedobytné půjčce

10,000

Provision, loan #123 / Rezerva, půjčka č. 123

10,000


5/14/Y3 / 14.5.R3

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1,000

Loss, non-performing loan / Ztráta na nedobytné půjčce

1,000

Další otázky / Additional issues

Příklady / Examples

Pohledávka za upsaný vlastní kapitál / Subscribed stock receivable

1.1.R1 se pan Novák zavázal, že koupí akcie firmy XYZ. 1.6.R1 je skutečně koupil tím, že firmě předal peníze.

On 1/1/Y1, Mr. Smith agreed to buy shares of XYZ company. On 6/1/Y1 he bought the shares by transferring cash.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Dr. / Md

Cr./ Dal

Subscribed stock / Pohledávka za upsaný kapitál

3.5.(2)

1,000,000

Paid in capital / Vložený kapitál

3.1

1,000,000


6/1/Y1 / 1.6.R1

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000,000

Subscribed stock / Pohl. za upsaný kapitál

3.5.(2)

1,000,000

Půjčky a pohledávka se spřízněnými stranami / Related party loans and receivables

Podniky ve skupině / Group companies

Protože IFRS se vztahuje na konsolidovaný celek, půjčky ve skupině se mohou účtovat jako ostatní půjčky (bez ohledu na výši úroku), protože všechny vnitropodnikové zisky se během konsolidace odstraní. Pokud se jedná o jednotku s významným minoritním podílem, mělo by se postupovat stejně jako u následujícího příkladu.

Since IFRS applies to the consolidated entity, inter-company loans are recorded in the same manner as other loans (regardless of interest) because all inter-company profits are eliminated during consolidation. If the group company has material minority interest, the following procedure should be used.

Ostatní spřízněné strany / Other related parties

1.1.R1 firma XYZ půjčila manželce předsedy správní rady (evidenční číslo 7) 100.000 na dva roky za 2% úrok. Protože ani nominální (2 %), ani implicitní (1.91 %) úroková sazba nebyla rozumná, jednotka musela zjistit rozumnou. Dotazem v bance zjistila, že banka by této osobě (samozřejmě bez jakékoliv záruky ze strany XYZ) půjčila za 12 %.

On 1/1/Y1, XYZ Inc. lets the wife of its chairman of the board (ID number 7) 100,000 for two years at a 2% rate of interest. Both the interest and principal were to be paid at the end of two years. Since neither the nominal rate (2%) nor the implicit (1.91%) was reasonable, XYZ imputed a reasonable discount rate. XYZ did so by determining that if the wife had borrowed from a bank (without any guarantee from XYZ), she would have paid 12%.

P

Rate

Net loan

Interest

Int. receivable

Amortization

O

Sazba

Čistá půjčka

Úrok

Pohl. na úrok

Amortizace

A

B

C=C(C+1)+F

D = C x B

E=100,000*2%

F=D-E

1

12%

82,908 *

9,949

2,000

7,949

2

12%

92,857

11,143

2,000

9,143

21,092

4,000

17,092


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loan / Půjčka

1.1.2.4.1.7

100,000

Deferred compensation / Odložená odměna

1.1.5.5.7

17,092

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Deferred int. income / Odložený výnos. úrok

1.1.2.4.(2)

17,092


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred int. income / Odložený výnos. úrok

1.1.2.4.1.7

7,949

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

2,000

Related party comp. / Odměna spřízněné strany

5.3.1.3.1

8,546

Interest income / Výnosový úrok

1.1.1.2

9,949

Deferred compensation / Odložená odměna

1.1.2.4.(2)

8,546


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred int. income / Odložený výnos. úrok

1.1.2.4.1.7

9,143

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

2,000

Related party comp. / Odměna spřízněné straně

5.3.1.3.1

8,546

Interest income / Výnosový úrok

1.1.1.2

11,143

Deferred compensation / Odložená odměna

1.1.2.4.(2)

8,546

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

104,000

Loan / Půjčka

1.1.2.4.1.7

100,000

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

4,000


Loss / Ztráta (úbytek)

6.4.1.2.3

104,000

Loan / Půjčka

1.1.2.4.1.7

100,000

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

4,000

Zástava a prodej pohledávek / Pledging, assigning and factoring (discounting)

Příklady / Examples

Zástava (záruka) / Pledging and assigning

Firma XYZ si půjčila 250.000 a zastavila pohledávky ve stejné výši.

XYZ borrowed 250,000 and pledged receivables in the same amount.

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

250,000

Loans / Půjčka

2.1.1.2.1

250,000

Prodej pohledávek (bez garance) / Factoring (without recourse)

Postupník zaplatil 90 % nominální hodnoty.

The factor paid 90% of face value.

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

90,000

Discount / Diskont

6.4.11.1

10,000

Bad debt allowance / OP pro nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

2,000

Accounts receivable / Pohledávky

1.1.3.1.X-X9

100,000

Bad debt expense / Náklad nedobytné pohl.

5.2.9

2,000

Místo diskontu zaplatil postupiteli poplatek ve smluvní výši 5 % a úrok ve výši 20 %.

Instead of discount, factor charged a 5% fee and 20% annual interest on the outstanding balance.

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

91,711

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

3,289

Factor fee / Poplatky postupníkovi

6.2.2.1

5,000

Bad debt allowance / OP pro nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

2,000

Accounts receivable / Pohledávky

1.1.3.1.X-X9

100,000

Bad debt expense / Náklad nedobytné pohl.

5.2.9

2,000

Postupník zadržel 6 % kvůli povinnosti přijímat reklamace.

Factor held back 6% to cover future returns obligation.

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

84,000

Discount / Diskont

6.4.11.1

10,000

Factor’s holdback / Zádržné postupníkovi

1.1.5.2.6

6,000

Accounts receivable / Pohledávky

1.1.3.1.X-X9

100,000

Zákazník vrátil zboží v hodnotě 2.000.

Customer returned goods worth 2,000.

Returns and allowances / OP na reklamace

1.1.3.1.(3)

2,000

Factor’s holdback / Zádržné postupníkovi

1.1.5.2.6

2,000

Stejný případ zapsal postupník takto.

The factor recorded.

Factor’s holdback / Zádržné postupníkovi

2,000

Cash in bank / Banka

2,000

Reklamační lhůta uplynula, postupník vyplatil zbývající zádržné.

Right to return expired, factor paid out the remaining hold-back.

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

4,000

Factor’s holdback / Zádržné postupníkovi

1.1.5.2.6

4,000

Prodej pohledávek (s garancí) / Factoring (with recourse)

Pokud jsou splněny podmínky pro převod finančního majetku (IAS 38.15-37) a je možné vytvořit odhad závazku vyplývajícího z této povinnosti, převod se smí zaúčtovat jako prodej. Pokud ne, zaúčtuje se jako zajištěná půjčka.

As long as the conditions for transfer (IAS 38.15-37) are met and an estimate of the obligation can be made, the transfer may be recorded as a sale. Otherwise, it is a secured borrowing.

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

90,000

Discount / Diskont

6.4.11.1

10,000

Bad debt allowance / OP pro nedobytné pohl.

1.1.3.1.(2)

2,000

Accounts receivable / Pohledávky

1.1.3.1.X-X9

100,000

Recourse obligation / Garance postupníkovi

2.2.6.7.1

2,000[1] Pro určení, zda se jedná o krátkodobou či dlouhodobou investici, se má používat období 12 měsíců, nikoli operační cyklus firmy. Nicméně se objevují i odlišné názory, protože IAS 39 výraz „krátkodobý“ výslovně nedefinuje.


[2] Although IAS 39 does not explicitly state that short-term shall be defined as 12 months or less, this is clearly its intent.


[3] Kdyby slevy nakonec nevyužil, aplikoval by se IAS 10 (Události po rozvahovém dni).


[4] If the customer did not exploit the discount, IAS 10 (Events after the Reporting Period) would be applied.


[5] Ačkoliv malé firmy tento postup občas používají, nedoporučuje se.


[6] Although occasionally used by small enterprises, this policy is not recommended.


[7] Pokud se jedná o podstatnou položku, jednotka by měla zpětně opravit zasažené kvartály. Pokud byl původní odhad vytvořen svědomitě, nejednalo by se však o opravu chyby.


[8] If the amount is material, the prior quarters should be restated. If the original estimate was made in good faith, this should not be reported as a correction of an error.


[9] Jelikož jednotka ignorovala svou historickou zkušenost, jedná se o chybu, která se musí v každém případě promítnout zpátky do zasažených kvartálů (období) a musí se označit za opravu chyby (v tomto případě „zneužití faktů“).


[10] Because the entity ignored its historical experience, a restatement of the relevant period must be made and the adjustment must be reported as a correction of an error (in this case, a “misuse of facts”).


[11] Pro zachování přehlednosti se v tomto a následujících příkladech vypouští informace o zákazníkovi. Ze stejného důvodu se neúčtuje o pohybech na skladě.


[12] To keep the examples as concise as possible, specific customer information is omitted from this and the following examples. Inventory turnover is not presented for the same reason.


[13] Na rozdíl od (například) české účetní úpravy, která (protože je provázaná s daňovým zákonem) se snaží zabránit neoprávněnému odpisu pohledávek, IFRS se snaží zabránit neoprávněnému vykazování nedobytných pohledávek. Podobně náklady související s nedobytnými pohledávkami se musí promítnout do stejného období jako výnos. Český postup, kde se čeká, než soud rozhodne o nedobytnosti, a kde se náklad promítá do jiného období než výnosy, je v v přímém rozporu s požadavky IFRS a zároveň jeden z významných rozdílů mezi touto a českou úpravou.


[14] In contrast to IFRS, many national accounting systems are partially (or entirely) subordinated to tax legislation. When this legislation is accrual based (taxing revenue rather than cash inflows), if often (to protect the tax base) seriously circumscribes the writing off of uncollectible accounts. As a result, this topic, while relatively minor from the financial reporting perspective, is one of the more significant differences between IFRS and many national accounting systems.


[15] Podle IFRS se běžně měří stáří pohledávek, nikoli splatnost. První sloupec by se proto měl vykládat jako pohledávky ve lhůtě splatnosti. Až druhý by byl po lhůtě (za předpokladu, že standardní splatnost je 30 dní).


[16] Common practice in many countries is to focus on date due. Consequently, this column may be interpreted (if inadequately labeled, as in this example) as 30 days past due, rather than 30 days old. If it seems that the amount being written off is excessive, this cultural difference, rather than a substantive reason, may be the cause.


[17] Přestože IFRS (IAS 39.65) explicitně přikazuje reversy (čímž zakazuje storno zápisy), obecně přesné účetní postupy nedefinuje. Zda se tedy podle IFRS může či nesmí „stornovat“, je proto věc výkladu (nebo spíše akademické debaty). Zároveň může tento postup zkomplikovat dodržování požadavků na zveřejňování (IFRS 7.16).


[18] While IFRS (IAS 39.65) explicitly requires reversal (disallowing voiding entries), since it does not explicitly outline exact procedures, the question of whether voiding entries are or are not consistent with IFRS is academic, rather than substantive.


[19] Zde se slovo významný obvykle vykládá jako ± 10 %.


[20] Significant, in this context, is generally understood to mean ± 10 %.


[21] Příklad pro přehlednost předpokládá, že výnosy (na fakturu) se nezměnily a byly stále 320.000.


[22] For clarity, the example assumes that credit sales remained stable at 320,000.


[23] Protože běžné průmyslové podniky nemají ve zvyku poskytovat půjčky, toto téma se vztahuje především na banky. Následující příklady jsou proto zestručněny a bez odkazů na specifické účty (protože vzorová účtová osnova není vhodná pro banky).


[24] Loans are commonly originated by banks, rather than industrial companies. Consequently, the following examples are abbreviated and (since the sample chart of accounts was designed for industrial, not banking) without posting references.


[25] The sample chart of accounts outlined in this publication is appropriate for industrial companies not banks or other financial service companies. Consequently, posting references are omitted from these examples.


[26] Příkladová účtová osnova v této knize je vhodné pro průmyslové podniky, nikoli banky či jiné finanční subjekty. Tento příklad proto na ni nenavazuje.

Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com