Krátkodobé investice / Short-term investments

Krátkodobé investice jsou finanční nástroje (vyjma pohledávek) nebo jiné peněžní nároky, které mají splatnost kratší než jeden rok (operační cyklus) a/nebo jsou obchodovatelné (s tím, že jednotka má v úmyslu je likvidovat do jednoho roku/cyklu).

Short-term investments are financial Instruments (excluding receivables) or other claims to cash with a term of less than one year (operating cycle) and/or are marketable (in that the entity intends to liquidate them within the year/cycle).

Příklady / Examples

Přeceňování / Mark-to-market (fair value) accounting

6.2.R1 společnost XYZ koupila 500 dluhopisů firmy ABC za 1000 za kus. 16.3.R1 koupila 10,000 akcií firmy DEF za 100 za kus. 31.3.R1 (konec fiskálního kvartálu) se dluhopisy obchodují za 960 a akcie za 104. Obě investice se klasifikovaly jako obchodovatelné (v reálné hodnotě do běžného hospodářského výsledku). 7.4.R1 se investice prodala za 490,000 a 1,050,000.

On 2/6/Y1 XYZ Inc. purchased 500 bonds issued by ABC Co. for 1,000 each. On 3/16/Y1, it purchased 10,000 shares issued by DEF Inc. for 100 each. On 3/31/Y1, (the end of XYZ’s fiscal quarter), the bonds were trading at 960 and the stock at 104. Both investments were classified as trading (fair value through profit and loss). On 4/7/Y1, it sold both investments for 490,000 and 1,050,000 respectively.

2/6/Y1 / 6.2.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Marketable securities[1] / Obchodovatelné c. p.[2]

1.1.2.1.x.y

500,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

500,000

3/16/Y / 16.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Marketable securities / Obchodovatelné c. p.

1.1.2.1.z.a

1,000,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000,000

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loss / Ztráta (úbytek)

6.4.6

20,000

Marketable securities / Obchodovatelné c. p.

1.1.2.1.x.y

20,000

Marketable securities/ Obchodovatelné c. p.

1.1.2.1.z.a

40,000

Gain / Zisk (přírůstek)

6.3.2

40,000

4/7/Y1 / 7.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,540,000

Gain / Zisk (přírůstek)

6.3.2

10,000

Marketable securities / Obchodovatelné c. p.

1.1.2.1.x.y

480,000

Gain / Zisk (přírůstek)

6.3.2

10,000

Marketable securities / Obchodovatelné c. p.

1.1.2.1.z.a

1,040,000

Přeceňování použitím opravné položky / Mark-to-market with allowance

Stejná situace s obměnou, že se jednotka rozhodne sledovat změny v reálné hodnotě pomocí opravné (či „korekční[3]“) položky.

Same facts except a valuation allowance is used.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loss / Ztráta (úbytek)

6.4.6

20,000

Allowance / Opravná položka

1.1.2.1.x.(y1)

20,000

Allowance / Opravná položka

1.1.2.1.x.(a1)

40,000

Gain / Zisk (přírůstek)

6.3.2

40,000

Ostatní krátkodobé (neobchodovatelné) cenné papíry / Other short-term (non-marketable) investments

Neobchodovatelné finanční nástroje většinou nemají objektivně zjistitelnou reálnou hodnotu (po okamžiku pořízení), proto se obvykle nepřeceňují k reálné hodnotě. Místo toho se vedou v současné hodnotě metodou amortizované ceny.

Since they do not generally have an objectively determinable fair value (subsequent to acquisition), non-marketable financial instruments are not remeasured to fair value. Instead they are carried at present value (amortized cost).

Příklady / Examples

Současná hodnota / Present value accounting

1.3.R1 společnost XYZ koupila směnku za 9.629. Směnka měla nominální hodnotu 10.000, neplatí žádný úrok a byla splatná 31.5.R1.

On 3/1/Y1 XYZ purchased a note for 9,629. The note had a nominal value of 10,000, paid no interest and was due 5/31/Y1.

3/1/Y / 1.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Short-term investments / Krátkodobé investice

1.1.2.2.1

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

9,629

Discount / Diskont

1.1.2.2.(3)

371


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Discount / Diskont

1.1.2.2.(3)

93

Interest revenue[4] / Výnosový úrok[5]

6.1.1

93


5/31/Y / 31.5.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000

Discount / Diskont

1.1.2.2.(3)

93

Short-term investments / Krátkodobé investice

1.1.2.2.1

10,000

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

93

Současná hodnota použití metody efektivní úrokové sazby / Amortized cost accounting

1.3.R1 společnost XYZ koupila směnku za 9.629. Směnka měla nominální hodnotu 10.000, nenesla žádný úrok a byla splatná 31.5.R1. Společnost se rozhodla diskont amortizovat metodou efektivní úrokové sazby.

On 3/1/Y1 XYZ purchased a note for 9,629. The note had a nominal value of 10,000, paid no interest and was due 8/31/Y1. It decided to amortize the discount using the effective interest rate method.

P

Present value

Discount rate

Interest income

O

Současná hodnota

Diskontní sazba

Výnosový úrok

A

B = B(B+1) + D

C

D = B * C

1

9,629.28

0.95%*

91.37

2

9,720.65

0.95%

92.24

3

9,812.89

0.95%

93.11

4

9,906.00

0.95%

94.00

10,000.00

* 0.94888%


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Discount / Diskont

1.1.2.2.(3)

91

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

91
[1]Each investment type should have its own account and each investment a sub-account. For example, shares could be 1.1.2.1.1.1, bonds 1.1.2.1.1.2. Shares of ABC (number 124) would be 1.1.2.1.1.1.124.


[2]Každý typ investice má mít vlastní účet a každá jednotlivá investice vlastní analytický účet. Například, 1.1.2.1.1.1 mohou být akcie a 1.1.2.1.1.2 dluhopisy. Akcie firmy ABC (firmy č. 124) by měly účet 1.1.2.1.1.1.124


[3] Poznámka editora: Opravna položka se mi nelíbí z toho důvodu, že tento termín se poživa v češtině k účtováni sníženi hodnoty. Tak to mají lidi vžité a tak to budou vnímat. Proto, když účtuješ přeceněni cenných papíru, volil bych jiný český vhodnější termín (například „korekční položka“), ačkoliv je na pozadí stale stejná angličtina.


[4] Since the difference between straight-line amortization and amortized cost accounting was not material, the entity elected to use the simpler method.


[5] Protože rozdíl mezi lineární amortizací metodou amortizované ceny nebyl materiální, firma se rozhodla použít jednodušší postup.
Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com