Majetek / Assets

Běžný (krátkodobý) majetek / Current assets

Běžný majetek je majetek zpeněžitelný do 12 měsíců ode dne závěrky (konce operativního cyklu).[1].

Current assets are assets convertible to cash (sold or consumed) within 12 months of the balance sheet date (end of the operating cycle[2]).


[1]Pokud se operační cyklus jednotky jednoznačně liší, může se zvolit jiné „roční“ období než 12 měsíců (IAS 1.66.a a 68). Podle IAS 1.36 se na tuto skutečnost musí poukázat, vysvětlit důvody a upozornit, že jednotka je nesrovnatelná s jednotkou, která se řídí 12měsíčním obdobím, proto se v praxi tato možnost využívá jen zřídka.

[2]If an entity’s operating cycle clearly differs, it may (IAS 1.69.a and 70) select a different “annual” period than 12-months.  However, since this choice (IAS 1.36) must be disclosed, the reasons explained, and a disclaimer that the resulting reports are not comparable (with entities using a 12 month year) provided, it is rarely used in practice.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com