Rozvaha (Výkaz finanční pozice)
Balance Sheet (Statement of Financial Position)

IFRS (IAS 1.57) výslovně stanoví, že není předepsán přesný obsah ani struktura rozvahy, pouze její minimální obsah (IAS 1.54). Firma ji proto sestaví dle vlastního úsudku tak, aby informace prezentovala způsobem, který přispěje k porozumění jejích finančních výsledků (IAS 1.55).

IFRS (IAS 1.57) explicitly states that it does not prescribe the exact content or structure of a balance sheet, merely its minimum content (IAS 1.54).   Consequently, the entity adds line items and changes their organization if (IAS 1.55) whenever it is relevant to an understanding of its financial position.

Příklady / Examples

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of financial position / Výkaz finanční pozice
As of December 31, 2YY5 / Ke dni 31. prosince 2RR5

X 1,000,000

Year[1] / Rok[2]

Assets / Majetek

Current assets / Běžný (krátkodobý) majetek

Cash and short-term investments / Peníze a krátkodobé investice

CU[3] 550

Receivables / Pohledávky (Pohledávky z obchodního styku)

100

Inventory / Zásoby

150

Accrued & deferred assets / Časově rozlišený a odložený majetek

50

Total current assets / Běžný majetek celkem

850

Long lived assets / Dlouhodobý majetek

Investments & financial instruments / Investice a finanční nástroje

Equity investments (stocks) / Majetkové cenné papíry (akcie)

500

Fixed income investments / Dlužné nástroje

450

Total investments / Investice celkem

950

Property, plant and equipment / Hmotný majetek

Land, buildings and structures / Budovy a stavby

1,500

Production machinery & equipment / Výrobní stroje a zařízení

3,500

Administrative & sales equipment / Správní a obchodní zařízení

1,400

Accumulated depreciation / Oprávky ke hmotnému majetku

(1,900)

Total property, plant and equipment / Hmotný majetek celkem

4,500

Intangible assets / Nehmotný majetek

Patents and copyrights / Patenty a copyrighty

200

Goodwill / Goodwill

300

Accumulated amortization / Oprávky k nehmotnému majetku

(100)

Total intangible assets / Nehmotný majetek celkem

400

Total long-lived assets / Dlouhodobý majetek celkem

5,850

Total assets / Majetek celkem

6,650

Liabilities and equity / Závazky a kapitál (podíl vlastníků)

Liabilities / Závazky

Current liabilities / Krátkodobé závazky

Accounts payable / Závazky z obchodního styku

200

Accrued liabilities / Časové rozlišení

50

Total current liabilities / Krátkodobé závazky celkem

250

Long--term liabilities / Dlouhodobé závazky

Loans outstanding / Půjčky

550

Obligations under capital lease / Závazky spojené s leasingem

1,150

Bonds outstanding / Dluhopisy

950

Total long-term liabilities / Dlouhodobé závazky celkem

2,650

Total liabilities / Závazky celkem

2,900

Equity / Vlastní kapitál (podíl vlastníků)

Common stock at par / Nominální hodnota kmenových akcií

100

Additional paid--in capital / Emisní ážio

900

Retained earnings / Nerozdělený zisk

Unappropriated RE / Nevyhrazený nerozdělený zisk

2,300

Appropriated retained earnings / Fondy ze zisků

100

Total retained earnings / Nerozdělený zisk celkem

2,400

Non--controlling interest / Podíl minoritních vlastníků

20

Accumulated OCI / Kumulace OUHV

80

Total equity / Vlastní kapitál celkem

3,500

Total liabilities and equity / Závazky a kapitál celkem

CU 6,650


Příklad (IAS 1.IG 1 - 6) / Example (IAS 1.IG 1 - 7)

XYZ Group
Statement of financial position
As at 31 December 20X7

(in thousands of currency units)

31 Dec 20X7

31 Dec 20X6

31 Dec 20X5

ASSETS

Non-current assets

Property, plant and equipment

350,700

360,020

361,730

Goodwill

80,800

91,200

100,120

Other intangible assets

227,470

227,470

76,720

Investments in associates

100,150

110,770

120,360

Available-for-sale financial assets

142,500

156,000

120,800

901,620

945,460

779,730

Current assets

Inventories

135,230

132,500

125,000

Trade receivables

91,600

110,800

122,120

Other current assets

25,650

12,540

13,850

Cash and cash equivalents

312,400

322,900

328,780

564,880

578,740

589,750

Total assets

1,466,500

1,524,200

1,369,480

EQUITY AND LIABILITIES

Equity attributable to equity holders of the parent

Share capital

650,000

600,000

600,000

Retained earnings

243,500

161,700

118,500

Other components of equity

10,200

21,200

(400)

903,700

782,900

718,100

Minority interest

70,050

48,600

29,900

Total equity

973,750

831,500

748,000

Non-current liabilities

Long-term borrowings

120,000

160,000

180,000

Deferred tax

28,800

26,040

19,750

Long-term provisions

28,850

52,240

41,730

Total non-current liabilities

177,650

238,280

241,480

Current liabilities

Trade and other payables

115,100

187,620

113,800

Short-term borrowings

150,000

200,000

200,000

Current portion of long-term borrowings

10,000

20,000

20,000

Current tax payable

35,000

42,000

41,000

Short-term provisions

5,000

4,800

5,200

Total current liabilities

315,100

454,420

380,000

Total liabilities

492,750

692,700

621,480

Total equity and liabilities

1,466,500

1,524,200

1,369,480
[1] For simplicity’s sake, only a single year is presented.  A Publisher balance sheet would show the prior year’s ending and beginning balances.

[2] Pro přehlednost je zde prezentován pouze jeden rok. Publikovaná rozvaha by ve skutečnosti prezentovala jak počáteční, tak konečný stav předchozího roku.

[3] Currency unit (Kč, €, $, £, ¥ …)Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com