Veřejná školení


Školení jsou zaměřena na ty, kteří aplikují IFRS nebo US GAAP v praxi, nebo se na podobnou práci připravují.

IFRS


Během školeníře účastníci nejen získají přehled mezinárodních standardů, stručné srovnání těchto standardů s českými předpisy, informace o specifických požadavcích a pravidlech, ale především mohou prodiskutovat to, jak IFRS vykládat a aplikovat v praxi.

Podrobnější popis školení Cena, datum a místo konání  

US GAAP


Semináře především seznámí účastníky s požadavky US GAAP. Během něj se účastníci nejen dozví podrobné informace o pravidlech US GAAP, ale především jak je aplikovat v praxi. Součástí semináře je také stručné srovnání s českými předpisy, a diskuse o tom, jak aplikovat US GAAP na území České republiky.

Podrobnější popis školení Cena, datum a místo konání  

US GAAP & IFRS


Cílem semináře je projednat požadavky IFRS a US GAAP. Sekundární cíl je ukázat kde, přes snahu je konvergovat, se standardy IFRS a US GAAP stále liší. Nakonec, seminář ukazuje jak se pravidla US GAAP mohou využít při aplikaci IFRS nebo standardy IFRS při aplikaci US GAAP.

Podrobnější popis školení Cena, datum a místo konání Certifikace

Cílem školení není recitovat požadavky či probírat standard po standardu odstavec po odstavci.

Naopak naše školení jsou organizována tak, jak doporučují tvůrci IFRS a US GAAP.
<==


<==Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com