Outsourcing


Outsourcing své IFRS/US GAAP agendy vyhledávají především menší společnosti, pro které sestavení vlastního týmu na tuto agendu představuje příliš náročnou investici.

Tuto službu také běžně využívají dceřinné společnosti mezinárodních firem, které touto cestou sestavují interní zprávy (reporting packages) pro své zahraniční matky.

Tato služba je vhodná pro firmy:
1. které nemají vlastní kapacitu dostatečnou k sestavení zprávy podle IFRS či US GAAP.
2. jejichž finanční zprávu bude ověřovat externí nebo interní auditor (případně oddělení controllingu), který odmítá akceptovat převodový můstek mezi zprávou podle IFRS / US GAAP a výkazy / účtovými rozvrhy sestavenými podle legislativních požadavků České (případně Slovenské) republiky.
3. jejichž vedení je obeznámeno s tím, že sestavení zprávy podle IFRS/US GAAP nespočívá jen v postavení můstku mezi touto úpravou a českými předpisy.

Tuto službu, a zároveň outsourcing národní účetní agendy zajišťujeme ve spolupráci s naším exkluzivním partnerem, firmou Accace.

Cena
Pro získání bližších informací nás, prosím, kontaktujte.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com