US GAAP


Tito poradenské služby jsou zaměřeny především na významné dceřinné společnosti firem registrované u americké SEC a plně podléhající požadavkům zákona Sarbanes-Oxley.

V těchto případech se soustředíme na tvorbu účetní politiky či postupů, které jsou plně konzistentní jak s požadavky  US GAAP,  tak auditorů s platnou registrací u americké PCAOB, aniž by se do jakékoliv míry zohlednily požadavky úpravy, která US GAAP není (například česká či slovenská legislativa).

Vedle významných dcer pokročilé služby také využívají centra sdílených služeb, neboli organizace, které sídlí na území České republiky, ale které zde pouze poskytují služby (především účetní) jiným podnikům ve skupině (případně mateřské společnosti).

Hlavní rozdíl mezi těmito subjekty a běžnou dcerou mezinárodní firmy je, že tato centra se na území ČR (SK) nezabývají žádnou (s pohledu US GAAP) samostatnou výdělečnou činností (veškeré jejích výnosy jsou od skupiny), a jejich US GAAP agenda je 100%ně (personálně, systémově a často i geograficky) oddělená od agendy vyplývající z požadavků české (slovenské) legislativy.

Přestože není vyloučeno, že podobné služby mohou poptávat firmy aplikující IFRS, zatím se jedná o službu, kterou exklusivně poskytujeme společnostem aplikujícím US GAAP.

Vedle klasických poradenských služeb těmto firmám také běžně poskytujeme interní školení, plně přizpůsobené  jejich specifickým situacím či požadavkům.
Pro získání bližších informací nás, prosím, kontaktujte.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com