IFRS a US GAAP


Společnostem, které finanční zprávy dle IFRS / US GAAP sestavují nabízíme asistenci při:

1. skloubení požadavků IFRS / US GAAP s požadavky národní legislativy (české či slovenské). 
2. stanovení účetní politiky či přípravě vnitropodnikových směrnic, které jsou konzistentní s požadavky IFRS / US GAAP.
3. tvorbě speciálních postupů pro zvláštní situace, potažmo případů, které vyžadují specifické znalosti či zkušenosti.
4. vytváření účetní struktury (například firemní účtové osnovy), která umožní / ulehčí zvládnutí agendy z technické stránky.
a. především společnostem registrovaným u americké Komise pro cenné papíry, zahrnutí prvků XBRL do účetních struktur.
b.  tvorbě šablon (reporting packages) především pro materské společnosti konsolidující větší počet  mezinárodních dcer, které ulehčí sestavení konsolidované zprávy, případně ji zautomatizují.
5. zavedení či zdokonalení systému bezpapírového či automatizovaného účtování.

Vedle klasických poradenských služeb těmto firmám také běžně poskytujeme interní školení, plně přizpůsobené jejich specifickým situacím či požadavkům.

US GAAP
Pro získání bližších informací nás, prosím, kontaktujte.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com